CC Search: Tìm, tải hình ảnh bản quyền từ tab bất kỳ trên trình duyệt

Thông thường, bạn có thể tìm kiếm và tải hình ảnh miễn phí trên web nhưng không biết nó có miễn phí 100% hay không nếu không đọc thông tin nơi chia sẻ. Nếu bạn là nhà sáng tạo nội dung online, kinh doanh (in ấn chẳng hạn) mà muốn sử dụng hình ảnh trên web mà không muốn dính tới vị phạm bản quyền thì có thể mua, tìm ảnh bản quyền cung cấp miễn phí.

Tìm kiếm ảnh bản quyền trên Google thì khá khó, CC Search sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Tiện ích mở rộng này giúp tìm kiếm ảnh bản quyền nhanh và cụ thể hơn với bộ lọc mạnh mẽ, bạn còn có thể đánh dấu, sao lưu/phục hồi ảnh đánh dấu, tải xuống ảnh, chia sẻ,…

CC Search là tiện ích mở rộng dành cho chrome và các trình duyệt dùng chung nhân Chromium. Bạn vào đây hay theo liên kết bên dưới > bấm Add to Chrome > Add extension để cài đặt tiện ích mở rộng này.

CC Search (Free, Chrome Web Store) →

Để tìm kiếm hình ảnh bản quyền với CC Search, bạn bấm vào biểu tượng tiện ích trên thanh công cụ trình duyệt > nhập từ khóa vào hộp tìm kiếm > bấm Search. Kết quả tìm thấy sẽ hiện ngay bên dưới, bạn rê chuột vào ảnh sẽ có một số biểu tượng bản quyền phổ biến chẳng hạng và bookmark, bạn bấm vào biểu tượng bookmark để đánh dấu.

CC Search 1

Bạn bấm vào hình ảnh để xem thêm thông tin ngay trong giao diện pop-up, chia sẻ, truy cập trang cung cấp, tải ảnh,…

CC Search 3

Mặc định, CC Search sẽ tìm kiếm trên tất cả các nguồn mà tiện ích hỗ trợ như Flickr, DeviantArt, NASA, SpaceX,… cùng nhiều định dạng, kích thước, thể loại,… Bạn bấm nút Filters để chọn và cài đặt bộ lọc tìm kiếm khi sử dụng.

CC Search 2

Các hình ảnh bạn đánh dấu muốn xem lại thì bấm vào mục Bookmarks, bạn có thể trích xuất chúng bằng cách bấm Export all bookmarks hay gỡ bỏ hình ảnh đánh dấu bằng cách bấm Edit > chọn ảnh > bấm Delete selected.

CC Search 4

Tệp chứa ảnh đánh dấu có định dạng *.json, bạn bấm Settings > Bookmarks > Choose File để chọn tệp này > Import Bookmarks để nhập lại hình ảnh đã sao lưu.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги