Cách đặt Windows Terminal làm ứng dụng chạy lệnh mặc định trên Windows 11

Microsoft phát triển Windows Terminal để thay thế PowerShell, Command Prompt cũ kỹ. Bạn có thể kết xuất GPU, ứng dụng còn hỗ trợ tab, biểu tượng cảm xúc, tùy chỉnh và tích hợp tùy chọn ngay trong trình đơn chuột phải Windows 11.

Là ứng dụng hệ thống, bạn có thể khởi chạy Windows Terminal từ trình đơn Start hay trong menu chuột phải. Và từ File Explorer nữa.

Nếu bạn nhập cmd vào thanh địa chỉ File Explorer thì nó sẽ chạy lệnh trên thư mục, vị trí với Command Prompt. Tuy nhiên, bạn có thể thay thế Command Prompt bằng Windows Terminal.

Bước 1: Bạn mở trình đơn Start > nhập Windows Terminal để chọn mở ứng dụng này.

Cách đặt Windows Terminal làm ứng dụng chạy lệnh mặc định trên Windows 11a

Bước 2: Trên cửa sổ Terminal, bạn bấm vào biểu tượng mũi tên hướng xuống bên cạnh dấu + trên thanh công cụ > chọn Settings.

Cách đặt Windows Terminal làm ứng dụng chạy lệnh mặc định trên Windows 11b

Bước 3: Cửa sổ Settings mở ra, bạn bấm vào menu thả xuống bên dưới Default terminal application > chọn Windows Terminal > bấm Save.

Cách đặt Windows Terminal làm ứng dụng chạy lệnh mặc định trên Windows 11c

Nếu bạn không thấy Default terminal application thì hãy cập nhật ứng dụng Windows Terminal từ Microsoft Store rồi thử lại.

Cách đặt Windows Terminal làm ứng dụng chạy lệnh mặc định trên Windows 11d

Bước 4: Bạn mở File Explorer, bấm vào thanh địa chỉ > nhập cmd > bấm Enter.

Cách đặt Windows Terminal làm ứng dụng chạy lệnh mặc định trên Windows 11e

Cửa sổ Windows Terminal mở ra với đường dẫn vị trí, thư mục bạn thực hiện lệnh.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги