Cách xem ảnh kỷ niệm trong Google Photos từ trang New Tab trình duyệt Chrome

Trang New Tab trong Google Chrome thường có các dấu trang hoặc các trang web yêu thích mà bạn thường xuyên truy cập. Trên thiết bị di động, bạn cũng thấy tab Khám phá trong trang tab mới hiển thị tất cả các tin tức mới nhất trên web. Nhưng bạn có biết bạn cũng có thể xem những kỷ niệm của mình từ Google Photos ngay trên trang New Tab của trình duyệt Chrome.

Đây là một tính năng thử nghiệm của Chrome và có sẵn trên phiên bản 96 trở lên. Nếu bạn muốn trải nghiệm thử tính năng này này thì làm theo như sau.

Bước 1: Bạn mở Chrome, nhập chrome://flags > bấm Enter.

Bước 2: Bạn nhập NTP vào hộp Search flags để tìm các flag liên quan.

NTP Photos Module 1

Bước 3: Bạn tìm hai flag có tên NTP ModulesNTP Photos Module.

Sau đó, đều chọn Enabled cho chúng.

NTP Photos Module 2

Bước 4: Bạn bấm Relaunch để khởi động lại trình duyệt.

NTP Photos Module 5

Vào lại Chrome với trang New Tab, bạn sẽ nhìn thấy mục mới là From your Google Photos. Bạn bấm See memories.

NTP Photos Module 4

Nó hiển thị tối đa 3 album ảnh cùng chủ đề, được nhóm của ngày này năm đó. Bạn bấm vào album ảnh bất kỳ để xem các hình ảnh trong album trên Google Photos. Bạn lưu ý là phải đăng nhập vào tài khoản Google trên Chrome thì mới hiển thị được album ảnh Google Photos.

NTP Photos Module 3

Trong trình đơn ba chấm, bạn có thể ẩn ảnh kỷ ức trong ngày (Hide your memories for today), không hiện ảnh ký ức (Don’t show memories), tinh chỉnh thẻ (Customize cards). Bạn vào Customize cards để ẩn ảnh ký tự Google Photos bằng cách tắt Google Photos memories > bấm Done.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги