Cách thay đổi vị trí lưu mặc định Nearby Sharing trên Windows 11

Nearby Sharing hay Chia sẻ lân cận là tính năng Windows 10 được giới thiệu trong bản cập nhật tháng 4 năm 2018. Chia sẻ lân cận cho phép người dùng chia sẻ các tệp như tài liệu, video, ảnh và trang web với người dùng windows 10 gần đó. Tính năng này sử dụng Bluetooth và công nghệ Wi-Fi ngang hàng để trao đổi tệp giữa hai máy tính Windows 10. Bạn không cần phải kết nối internet để chia sẻ tệp, chỉ cần bật tính năng Chia sẻ lân cận từ khu vực thông báo và chia sẻ tệp dễ dàng từ trình duyệt Edge và File Explorer. Tính năng Chia sẻ lân cận hoạt động với tất cả các ứng dụng có tùy chọn chia sẻ, bao gồm Microsoft Edge, File Explorer và ứng dụng Ảnh. Vì vậy, bạn không cần phải dựa vào các ứng dụng của bên thứ ba như Google Drive và DropBox. Chia sẻ lân cận theo mặc định, lưu trữ các tệp được chia sẻ ở vị trí lưu mặc định và bạn có thể thay đổi trong mục cài đặt.

Trong bài viết này, Trải Nghiệm Số chia sẻ thêm cách để thay đổi vị trí lưu tệp mặc định khi sử dụng Nearby Sharing trên Windows 11.

Sử dụng Settings:

Bạn mở Settings > System > Nearby sharing > Save files I receive to > bấm nút Change.

Cách thay đổi vị trí lưu mặc định Nearby Sharing trên Windows 11a

Bạn chọn vị trí lưu mong muốn trong cửa sổ hiện ra > bấm Select Folder.

Cách thay đổi vị trí lưu mặc định Nearby Sharing trên Windows 11b

Sử dụng Registry Editor:

Đầu tiên, bạn sao chép đường dẫn vị trí lưu mới. Tiếp theo, bạn nhập regedit trong Search để mở Registry Editor. Bạn điều hướng tới HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CDP.

Cách thay đổi vị trí lưu mặc định Nearby Sharing trên Windows 11c

Trong khung bên phải từ CDP, bạn bấm chuột phải > New > String Value > đặt lên là NearShareFileSaveLocation. Bạn bấm đúp vào NearShareFileSaveLocation > dán đường dẫn vị trí lưu mới vào hộp Value data > bấm OK.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги