Cách tắt tiếng người nói trên Zoom

Với tư cách là người chủ trì hoặc người đồng chủ trì trong cuộc họp, bạn có thể quản lý những người tham gia của mình, bao gồm cả việc tắt tiếng và bật tiếng người tham gia để quản lý tiếng ồn xung quanh và sự sao lãng. Tất cả những người tham gia cũng có thể tự tắt tiếng hoặc bật tiếng, trừ khi người dẫn chương trình ngăn họ bật tiếng.

Vì lý do riêng tư và bảo mật, người tổ chức không thể bật tiếng những người tham gia khác mà không có sự đồng ý của họ. Người dùng có thể chọn tuỳ chọn Ask All to Unmute để nhắc mọi người dùng tự bật tiếng hoặc có thể lên lịch cuộc họp với bật tính năng Request permission to unmute participants được bật, tùy chọn này sẽ nhắc người chủ trì tắt tiếng người tham gia phê duyệt trước.

Tắt tiếng / bật tiếng một người tham gia cụ thể

 • Đăng nhập vào ứng dụng Zoom trên máy tính để bàn.
 • Bắt đầu một cuộc họp.
 • Bấm vào mục Participants nằm trong điều khiển cuộc họp.
 • Di chuột qua người tham gia và nhấp vào một trong các tùy chọn sau:
  • Ask to Unmute: Hiển thị lời nhắc cho người tham gia yêu cầu họ bật tiếng. Người tham gia có thể nhấp vào Unmute trong lời nhắc để bật tiếng.
  • Unmute: Bật tiếng ngay lập tức người tham gia mà không cần hiển thị lời nhắc. Lưu ý: Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu người tham gia đã đồng ý lúc đầu khi tham gia cuộc họp.
  • Mute: Tắt tiếng người tham gia.

Tắt tiếng tất cả những người tham gia

Người chủ trì hoặc người đồng chủ trì có thể tắt tiếng tất cả những người tham gia đã có mặt trong cuộc họp, cũng như những người tham gia mới tham gia cuộc họp.

 • Bấm vào mục Participants nằm trong điều khiển cuộc họp.
 • Nhấp vào Mute All.
 • Bạn cũng có thể chọn Allow participants to unmute themselves nếu bạn muốn người tham gia có thể bật tiếng bất kỳ lúc nào trong cuộc họp.

Cách tắt tiếng người nói trên Zoom

Yêu cầu tất cả người tham gia bật tiếng

Người chủ trì và người đồng chủ trì cũng có thể yêu cầu mọi người trong cuộc họp tự bật tiếng. Điều này cho phép những người tham gia chọn xem họ đã sẵn sàng để được bật tiếng hay muốn tiếp tục bị tắt tiếng.

 • Đăng nhập vào ứng dụng Zoom trên máy tính để bàn.
 • Bắt đầu một cuộc họp.
 • Bấm vào mục Participants nằm trong điều khiển cuộc họp.
 • Nhấp vào More, sau đó nhấp vào Ask All to Unmute từ danh sách.
 • Tất cả những người tham gia khác sau đó sẽ được nhắc Bật tiếng hoặc Tắt tiếng.

Cách tắt tiếng người nói trên Zoom

Cho phép hiển thị sự đồng ý đã được phê duyệt trước

Bạn có thể bật tùy chọn Request permission to unmute participants, tùy chọn này được hiển thị khi lên lịch họp. Chọn tùy chọn này sẽ hiển thị lời nhắc khi người tham gia cuộc họp. Lời nhắc sẽ yêu cầu quyền cho phép người chủ trì cuộc họp tắt tiếng hoặc bật tiếng chúng. Quyền, sau khi được cấp, sẽ áp dụng trong tất cả các cuộc họp được lên lịch bởi cùng một người. Cài đặt này cũng có sẵn tại tài khoản hoặc nhóm.

Tài khoản

Để kích hoạt sự đồng ý đã được phê duyệt trước để hiển thị tính năng cho tất cả người dùng trong tài khoản:

 • Đăng nhập vào Zoom với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 • Trong menu điều hướng, nhấp vào Account Management, sau đó nhấp vào Account Settings.
 • Trong tab Meeting, điều hướng đến tùy chọn Request permission to unmute (trong phần In Meeting (Advanced)) và xác minh rằng cài đặt đã được bật. Lưu ý: Nếu cài đặt bị tắt, hãy nhấp vào nút chuyển đổi để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Turn On để xác minh thay đổi.

Người sử dụng

Để kích hoạt sự đồng ý đã được phê duyệt trước để bật tiếng tính năng cho mục đích sử dụng của riêng bạn:

 • Đăng nhập vào web Zoom.
 • Trong menu điều hướng, nhấp vào Settings.
 • Trong tab Meeting, điều hướng đến tùy chọn Request permission to unmute (trong phần In Meeting (Advanced)) và xác minh rằng cài đặt đã được bật.
 • Ghi chú : Nếu cài đặt chuyển sang màu xám, nó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản và cần được thay đổi ở cấp đó.

Lưu ý: Khi người tổ chức đã đồng ý, bất kỳ cuộc họp nào trong tương lai với người tổ chức này và cài đặt này được bật sẽ có cùng sự đồng ý đã được phê duyệt trước. Các cuộc họp không có cài đặt này sẽ yêu cầu người chủ trì yêu cầu từng người tham gia tự bật tiếng.

Theo Zoom

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

  эффективно вложить деньги