Cách tải xuống và cài đặt các bản cập nhật tùy chọn trong Windows 11

Trên Windows 11, các bản cập nhật tùy chọn hiện có phần riêng của chúng trong Windows Update. Các bản cập nhật tùy chọn bao gồm các trình điều khiển khác nhau cho các thành phần bạn có trên máy tính của mình, bản cập nhật gói cho phần mềm của bên thứ ba,…

Các bản cập nhật tùy chọn hầu như không cần thiết cho hệ thống của bạn. Nhưng với phần mềm, trình điều khiển nào không phản hồi hoặc không hoạt động bình thường, bạn có thể thử cài đặt các bản cập nhật tùy chọn này để khắc phục sự cố.

Để quản lý, cài đặt các bản cập nhật tùy chọn trên Windows 11, bạn làm theo như sau.

Bước 1: Bạn mở Settings.

Cách tải xuống và cài đặt các bản cập nhật tùy chọn trong Windows 11a

Bước 2: Bạn bấm Windows Update > Advanced options > Optional updates.

Cách tải xuống và cài đặt các bản cập nhật tùy chọn trong Windows 11b

Bước 3: Bạn sẽ thấy tất cả các bản cập nhật tùy chọn được liệt kê ở đây.

Cách tải xuống và cài đặt các bản cập nhật tùy chọn trong Windows 11c

Trong hình ảnh, 3 bản cập nhật trình điều khiển của Logitech có sẵn trong phần Driver updates. Bạn bấm chọn vào bản cập nhật muốn cài đặt > bấm Download & install.

Cách tải xuống và cài đặt các bản cập nhật tùy chọn trong Windows 11d

Cách tải xuống và cài đặt các bản cập nhật tùy chọn trong Windows 11e

Quá trình tải xuống sẽ mở ra trong giao diện Windows Update. Tùy thuộc vào bản cập nhật, bạn có thể khởi động lại máy tính, bấm Restart now để thực hiện.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги