Cách tải, tìm kiếm đoạn nhạc sử dụng trong video TikTok

TikTok là mạng xã hội chia sẻ video ngắn vui nhộn và thú vị, không chỉ nội dung video làm nên sự hấp dẫn mà còn nhờ các bài hát nền trong video. Thông thường, video có sử dụng bài hát nền sẽ để lại tên và một số thì không.

Nếu bạn muốn biết bài nhạc sử dụng trong video TikTok mà mình thích thì có thể nhờ QLoad hỗ trợ tìm kiếm giúp. Không chỉ vậy, dịch vụ này còn hỗ trợ tải đoạn nhạc đó nữa.

Bước 1: Bạn lấy link video TikTok muốn tìm kiếm bài hát sử dụng bên trong.

Cách tải, tìm kiếm đoạn nhạc sử dụng trong video TikTok 1

Bước 2: Bạn vào trang tìm kiếm bài hát của QLoad tại đây.

Cách tải, tìm kiếm đoạn nhạc sử dụng trong video TikTok 3

Bước 3: Bạn dán link video TikTok vào hộp Paste a link to video or music > bấm Enter.

Cách tải, tìm kiếm đoạn nhạc sử dụng trong video TikTok 2

Bước 4: Kết quả tìm kiếm hiện ra, với các nút:

– Download track: Tải đoạn nhạc sử dụng trong video TikTok.

– Open track: Mở nghe đoạn nhạc.

– Find in YouTube: Tìm kiếm đoạn nhạc, bài hát sử dụng trên YouTube.

Khi chọn Find in YouTube, kết quả tìm kiếm sẽ mở trong tab mới. Còn tải đoạn nhạc, thì chỉ là đoạn âm thanh sử dụng trong video.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги