Cách kiểm tra Windows 11 đã Active chưa?

Nhiều hệ thống Windows 11 được kích hoạt theo mặc định; đây là trường hợp khi mua PC cài đặt sẵn Windows 11 hoặc khi thiết bị được nâng cấp từ Windows 10 lên Windows 11, nếu thiết bị Windows 10 đã được kích hoạt. Nâng cấp từ Windows 10 lên Windows 11 là miễn phí.

Tuy nhiên, có trường hợp các thiết bị đã được kích hoạt trước đó không được kích hoạt nữa. Các tùy chọn cá nhân hóa bị khóa trên các thiết bị Windows 11 không được kích hoạt, đây là một cách để kiểm tra. Những thay đổi sau được thực hiện bởi Windows 11 nếu hệ thống chưa được kích hoạt:

  • Một số tùy chọn Personalization bị khóa.
  • Ứng dụng Settings hiển thị thông báo kích hoạt.
  • Hình mờ Kích hoạt Windows 11 được thêm vào màn hình.
  • Windows 11 hiển thị lời nhắc kích hoạt hệ điều hành thường xuyên.

Người dùng Windows 11 có một số tùy chọn để tìm hiểu xem giấy phép Windows 11 của họ có được active trên thiết bị hay không. Một số tùy chọn đã thay đổi so với Windows 10.

Chi tiết cách kiểm tra Windows 11 đã Active chưa?

Kiểm tra trong phần Settings

Vào Settings. Màn hình đầu tiên được mở sẽ hiển thị thông báo nếu Windows 11 chưa được kích hoạt. Nó có một liên kết để kích hoạt hệ thống.

Bạn cũng có thể xem chi tiết bằng cách vào Settings > About > Product key and activation.

Chi tiết cách kiểm tra Windows 11 đã Active chưa trong Settings

Windows 11 hiển thị trạng thái kích hoạt trên trang. Thông tin bổ sung được hiển thị nếu thiết bị chưa được kích hoạt.

Sử dụng Command Prompt

Nếu bạn thích sử dụng một ứng dụng Terminal chẳng hạn như Command Prompt, bạn có thể tìm hiểu về trạng thái kích hoạt bằng một lệnh duy nhất.

Bạn hãy mở Command Prompt lên, nhập vào câu lệnh sau rồi Enter:

slmgr /xpr 

Windows 11 hiển thị trạng thái kích hoạt. Như ảnh dưới thì máy mình đã được kích hoạt.

Chi tiết cách kiểm tra Windows 11 đã Active chưa bằng Command Prompt

Hy vọng hướng dẫn trên sẽ giúp bạn kiểm tra Windows 11 đã Active chưa? Nếu có thắc mắc gì bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé!

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги