Cách cài đặt số điện thoại khẩn cấp trên iPhone

Thêm số điện thoại khẩn cấp trên iPhone có thể cứu mạng trong hầu hết các tình huống. Cho dù bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và cần được cấp cứu ngay lập tức hoặc đang gặp khó khăn và cần hỗ trợ, những liên hệ này có thể hữu ích. Tuy nhiên, trước khi có thể truy cập, bạn cần thiết lập chúng trên iPhone của mình.

Cách cài đặt số điện thoại khẩn cấp trên iPhone

Danh bạ khẩn cấp trên iPhone có thể được thêm theo hai cách: thông qua ứng dụng Sức khỏe và ứng dụng Danh bạ.

Qua ứng dụng Sức khoẻ

 • Mở ứng dụng Sức khỏe.
 • Nhấn vào hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải > chọn ID y tế.

Cách cài đặt số điện thoại khẩn cấp trên iPhone

 • Bây giờ, hãy nhấn vào mục Sửa ở trên cùng bên phải.

Cách cài đặt số điện thoại khẩn cấp trên iPhone

 • Cuộn tìm mục Liên hệ khẩn cấp > chọn thêm liên hệ khẩn cấp.

Cách cài đặt số điện thoại khẩn cấp trên iPhone

 • Tiếp theo, nhấn vào liên hệ mà bạn muốn thêm làm liên hệ khẩn cấp của mình.
 • Chọn trạng thái quan hệ.

Cách cài đặt số điện thoại khẩn cấp trên iPhone

 • Sau khi hoàn tất, cuối cùng nhấn vào Xong ở trên cùng bên phải.

Qua ứng dụng Danh bạ

 • Mở ứng dụng Danh bạ.
 • Nhấn vào liên hệ bạn muốn thêm làm liên hệ khẩn cấp.
 • Cuộn lên và nhấn Thêm vào Liên hệ khẩn cấp.

Cách cài đặt số điện thoại khẩn cấp trên iPhone

 • Chọn trạng thái quan hệ của bạn với người đó.
 • Sau khi được chọn, bạn sẽ được hiển thị ID y tế của mình.
 • Nhấn vào Xong ở trên cùng bên phải.

Lưu ý: Bạn sẽ nhận thấy biểu tượng ID y tế màu đỏ bên cạnh tên của người đó trong danh bạ của bạn sau khi bạn đã đặt nó làm số liên lạc khẩn cấp. Ngoài ra, khi số liên lạc khẩn cấp được thêm vào iPhone của bạn, nó sẽ tự động đồng bộ hóa với Apple Watch của bạn.

Xóa danh bạ khẩn cấp trên iPhone

Nếu bạn đã thêm một số liên lạc không chính xác làm số liên lạc khẩn cấp của mình, bạn có thể dễ dàng xóa chúng. Đây là cách thực hiện:

 • Mở Danh bạ.
 • Nhấn vào số liên lạc khẩn cấp.
 • Cuộn lên và nhấn Xóa khỏi Liên hệ khẩn cấp.

Cách cài đặt số điện thoại khẩn cấp trên iPhone

 • Xác nhận quy trình.

Liên hệ sẽ bị xóa khỏi Danh bạ khẩn cấp. Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa các liên hệ khẩn cấp thông qua Ứng dụng Sức khỏe.

 • Chạm và giữ ứng dụng Sức khỏe trên Màn hình chính.
 • Sau đó, nhấn vào ID y tế.
 • Nhấn vào Sửa ở trên cùng bên phải.
 • Cuộn lên Liên hệ khẩn cấp > Nhấn vào biểu tượng xóa ở bên trái của liên hệ cụ thể.
 • Sau đó, chạm vào Xóa ở bên phải.
 • Cuối cùng, nhấn vào Xong ở trên cùng bên phải.

Hy vọng thủ thuật này sẽ giúp ích cho bạn. Nếu thấy hay bạn hãy chia sẻ cho mọi người nhé!

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

  эффективно вложить деньги