Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp

Nếu bạn đang dùng hai màn hình, có thể bạn sẽ có nhu cầu là muốn có một ảnh nền trải dài qua cả hai màn hình, thay vì dùng hai ảnh nền khác nhau hoặc là ảnh trùng nhau. Về nguyên tắc. Để có một ảnh nền phủ đủ hai màn hình bạn cần tìm ra độ phân giải màn hình tổng của cả hai. Ví dụ: Bạn có hai màn hình 1920×1080 đặt cạnh nhau. Lấy tổng chiều rộng của hai màn hình. Trong trường hợp này, độ phân giải của cả hai màn hình là 3840 × 1080, và bạn cần tìm một ảnh nền có kích thước như vậy để phủ hết hai màn hình.

Phía bên dưới bài là những bức ảnh có kích thước “quái” như vậy để bạn sử dụng. Lưu ý để thiết lập ảnh nền phủ hai màn hình, bạn hãy vào Settings > Personalization > Background. Khi chọn ảnh nền xong, bên dưới mục bạn chọn Fit.

dual monitor background

Dưới đây là các ảnh nền cho hai màn hình (dual monitor wallpaper)

Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp Bộ ảnh nền cho các bạn dùng hai màn hình tuyệt đẹp
Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan