Wall Splatter: Ứng dụng tải ảnh Unsplash cho Windows 11

Wall Splatter là một ứng dụng khách Unsplash được thiết kế chỉ dành cho Windows. Nó cho phép bạn dễ dàng tìm hình nền theo bộ sưu tập, chủ đề hoặc tìm kiếm. Từ đó, bạn có thể nhanh chóng lưu hình nền, chia sẻ chúng, xem siêu dữ liệu chi tiết hoặc đặt chúng làm nền desktop hay màn hình khóa.

Wall Splatter đã có sẵn trên Microsoft Store, hay bạn vào đây hoặc liên kết bên dưới > bấm Get để cài đặt ứng dụng này. Tương thích Windows 10 trở lên, dung lượng 28 MB.

Wall Splatter: Unsplash Client ($2.99, Microsoft Store) →

Wall Splatter có giao diện hiện đại, trực quan, không quảng cáo với các mục:

1. Random:

Wall Splatter sẽ hiển thị hình ảnh Unsplash ngẫu nhiên theo kích thước và chủ đề được chọn. Bạn bấm Options để điều chỉnh.

Wall Splatter: Ứng dụng tải ảnh Unsplash cho Windows 11

Ở bên dưới là hàng biểu tượng chức năng cho phép:

– Next: Duyệt xem hình ảnh tiếp theo.

– Info: Xem thông tin hình ảnh này.

– Share: Chia sẻ hình ảnh này.

– Download: Lưu về máy hình ảnh này.

– Set desktop: Đặt hình ảnh này làm nền màn hình desktop.

– Set lock screen: Đặt hình ảnh này làm hình nền màn hình khóa.

2. Topics:

Bạn có thể nhìn thấy tất cả các chủ đề ảnh trên Unsplash. Bạn bấm vào một chủ đề mong muốn để duyệt và cài đặt hình ảnh, làm nền cho desktop, màn hình khóa, lưu vào máy.

Wall Splatter: Ứng dụng tải ảnh Unsplash cho Windows 11

3. Collections:

Bạn có thể duyệt các bộ sưu tập hình ảnh công khai trên Unsplash cũng như thực hiện đặt làm hình nền desktop, màn hình khóa, lưu về.

Wall Splatter: Ứng dụng tải ảnh Unsplash cho Windows 11

4. Search:

Nếu duyệt ảnh theo chủ đề, bộ sưu tập mất thời gian thì bạn thực hiện tìm kiếm theo từ khóa để tìm nahnh hình ảnh mong muốn trên Unsplash.

Wall Splatter: Ứng dụng tải ảnh Unsplash cho Windows 11

Lưu ý: Hiện tại ứng dụng hết cho dùng miễn phí, nhưng trong thời gian ngắn có thể free. Hoặc bạn có thể sử dụng các ứng dụng khác như Splashy.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan