Vance AI Photo Restorer: Phục hồi ảnh cũ, bị hỏng bằng AI

Vance AI Photo Restorer sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của trang web để phục chế lại hình ảnh cũ kỹ, bị hỏng, trầy xước một cách nhanh chóng và gần như hoàn hảo. Sử dụng Vance AI Photo Restorer không cần tài khoản hay ràng buộc gì cả. Sau đây là các bước thực hiện.

Bước 1: Bạn mở trang nhà Vance AI Photo Restorer > bấm Upload image.

Vance AI Photo Restorer: Phục hồi ảnh cũ, bị hỏng bằng AI

Hình ảnh bạn chọn tải lên không quá 2000×2000 pixel, nếu lớn hơn thì Vance AI Photo Restorer sẽ giảm kích thước.

Bước 2: Giao diện thực hiện phục chế ảnh hiện ra, nó trải qua ba giai đoạn.

– Uploaded: Bạn chọn hình ảnh tải lên Vance AI Photo Restorer bằng kéo thả hay bấm Click to upload.

Hình ảnh mà Vance AI Photo Restorer hỗ trợ nằm trong định dạng jpg, jpeg, png và không quá 2,8 – 5 MB mỗi file. Bạn có thể tải lên nhiều file nhưng chỉ được chọn sử dụng một ảnh.

Vance AI Photo Restorer: Phục hồi ảnh cũ, bị hỏng bằng AI

Lưu ý, tại Select a feature bạn giữ nguyên chọn lựa AI Photo Restorer để sử dụng tính năng phục chế ảnh. Vance AI Photo Restorer có nhiều tính năng khác như phóng to ảnh mà bạn có thể sử dụng sau.

– Processing: Hình ảnh tải lên sẽ tự chuyển qua bước này, Vance AI Photo Restorer thực hiện phục chế ảnh, có thể mất vài phút nếu bức ảnh quá tệ.

Vance AI Photo Restorer: Phục hồi ảnh cũ, bị hỏng bằng AI

– Processed: Phục chế thành công, bạn bấm vào biểu tượng con mắt để xem hình ảnh trước và sau khi phục chế.

Vance AI Photo Restorer: Phục hồi ảnh cũ, bị hỏng bằng AI

Hài lòng thì bạn tải về, Vance AI Photo Restorer yêu cầu bạn có tài khoản nhưng thực ra bạn có thể lưu ảnh bằng tùy chọn tải ảnh Save image as của trình duyệt.

Vance AI Photo Restorer: Phục hồi ảnh cũ, bị hỏng bằng AI

Hình ảnh trước khi phục chế.

Vance AI Photo Restorer: Phục hồi ảnh cũ, bị hỏng bằng AI

Và hình ảnh sau khi phục chế bằng Vance AI Photo Restorer.

Lưu ý: Vance AI Photo Restorer cho sử dụng miễn phí nhưng có giới hạn số lượt là 3 lần mỗi tháng. Với lại hình ảnh phục chế có dấu watermark của Vance AI Photo Restorer.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan