Tải ảnh lên Biteable Image Resizer, có ngay 50 hình ảnh có kích thước khác nhau cho mạng xã hội

Biteable Image Resizer là dịch vụ miễn phí, sử dụng không cần tài khoản. Bạn có thể sử dụng để cắt ảnh theo vị trí, kích thước mong muốn bên cạnh tính năng chính là 50 hình ảnh cho mạng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn,…)

1. Tạo ảnh kích thước mong muốn:

Biteable Image Resizer là dịch vụ cắt ảnh theo kích thước và vị trí bạn mong muốn. Bạn thực hiện như sau.

– Mở trang nhà Biteable Image Resizer.

– Chọn hình ảnh tải lên trang web bằng kéo thả hay bấm Upload image.

– Bạn chọn vùng ảnh muốn giữ bằng thao tác chuột và nhập kích thước mong muốn.

– Bấm nút Download để lưu ảnh về máy.

Tải ảnh lên Biteable Image Resizer, có ngay 50 hình ảnh có kích thước khác nhau cho mạng xã hội

2. Tạo 50 hình ảnh cho mạng xã hội:

Hình ảnh mà bạn tải lên dịch vụ, Biteable Image Resizer sẽ tạo ra ngay 50 hình ảnh có kích thước khác nhau.

Tải ảnh lên Biteable Image Resizer, có ngay 50 hình ảnh có kích thước khác nhau cho mạng xã hội

Bạn kéo đến giữa trang web sẽ thấy nút Download all 50+ images để tải chúng. Bạn có thể điều chỉnh vị trí trung tâm/vùng ảnh sử dụng bằng cách kéo nút tròn trắng.

Tải ảnh lên Biteable Image Resizer, có ngay 50 hình ảnh có kích thước khác nhau cho mạng xã hội

Kéo xuống bên dưới là các hình ảnh kích thước khác nhau cho từng mạng xã hội, bạn có thể tải từng ảnh thay vì tất cả.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги