Cách tăng giảm thời gian hiển thị thông báo trên Windows 11

Khi bạn nhận được bất kỳ thông báo nào từ bất kỳ ứng dụng, nó sẽ xuất hiện dưới dạng cửa sổ bật lên trong 5 giây hoặc 10 giây. Nếu bạn cảm thấy thời lượng này không đủ hoặc quá nhiều, thì bạn có thể tăng hoặc giảm thời gian hiển thị thông báo trên Windows.

Bạn có hai cách để chọn lựa:

1. Sử dụng Settings:

Bạn mở Settings > Accessibility > Visual effects sẽ thấy tùy chọn Dismiss notifications after this amount of time option.

Cách tăng giảm thời gian hiển thị thông báo trên Windows 11

Bạn bấm vào menu để thay đổi thời gian thông báo ứng dụng xuất hiện. Mặc định là 5 giây, và thời gian tối đa cho phép là 5 phút.

 

2. Sử dụng Registry Editor:

Bạn mở cửa sổ Registry Editor bằng cách nhập regedit trong ứng dụng Search. Trong cửa sổ Registry Editor, bạn điều hướng tới HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility.

Cách tăng giảm thời gian hiển thị thông báo trên Windows 11

Sau đó, bạn bấm đúp vào MessageDuration bên phải của Accessibility. Bạn nhập giá trị (Value data) 10, 15, 25,… tương ứng 10 giây, 15 giây, 25 giây hoặc thời gian mong muốn > bấm OK và cho máy tính khởi động lại.

Lưu ý: Cách thứ hai này bạn có thể áp dụng cho Windows 10.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги