Cách sửa lỗi ‘winget’ is not recognized

Nếu bạn từng dùng qua Linux, đặc biệt là khi quản lý server, bạn sẽ không lạ gì với một trình quản lý gói với lệnh yum hay apt-get. Và lệnh winget cho Windows 10 và Windows 11 cũng vậy.

Bạn chỉ cần chạy một lệnh duy nhất, quá trình tìm kiếm và cài đặt một ứng dụng sẽ dựa vào tên của nó và bạn không phải làm gì cả.

Nếu bạn đã đăng ký chương trình Windows Insider, bạn sẽ có quyền truy cập vào tính năng winget này. Nếu không, bạn có thể đăng ký Windows Package Manager Insider Program hoặc tự cài đặt nó từ GitHub.

Nếu bạn muốn sử dụng winget nhưng khi gõ vào lệnh winget từ dấu nhắc lệnh toàn hiện thông báo: ‘winget’ is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file thì bài viết này hướng dẫn bạn cách khắc phục.

winget

Cách sửa lỗi ‘winget’ is not recognized

Bước 1: Bạn mở Microsoft Store lên và tìm ứng dụng App Installer và cài vào và thử lại lệnh winget, nếu vẫn chưa được chuyển sang bước 2.

winget

Bước 2: Vào trang dự án của winget, tải về file Microsoft.DesktopAppInstaller_….msixbundle

winget

Bước 3: Bấm đúp vào file này để chạy, chọn Update hoặc Install.

winget

Bước 4: Sau khi cài đặt, bạn sẽ chạy được lệnh winget.

winget

Hy vọng thủ thuật này giúp ích cho bạn!

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan