Cách khôi phục menu ngữ cảnh cũ của Windows 10 cho Windows 11

Với Windows 11, Microsoft thực sự canh tân giao diện người dùng và áp dụng thiết kế Fluent sâu hơn vào hệ thống. Điều này bạn có thể thấy rõ trong trình đơn chuột phải, nó mang hiệu ứng đẹp mắt của Fluent chứ không xám đục như Windows 10.

Cách khôi phục menu ngữ cảnh cũ của Windows 10 cho Windows 11

Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng lại kiểu menu ngữ cảnh Windows 10 trên Windows 11 thì có thể thực hiện thay đổi cũng như phục hồi nhanh chóng.

1. Quay lại menu ngữ cảnh Windows 10:

Để có thể quay lại kiểu menu ngữ cảnh Windows 10 thì chúng ta sẽ nhờ tới khóa đăng ký có tên ClassicShell.reg. Bạn bấm vào liên kết này để tải trực tiếp.

Cách khôi phục menu ngữ cảnh cũ của Windows 10 cho Windows 11

 

Sau đó, bạn bấm đúp vào tập tin ClassicShell.reg > Yes hay bấm chuột phải lên file > chọn Merge để cài đặt khóa đăng ký vào Registry hệ thống. Bạn cho đăng xuất và đăng nhập trở lại, mở menu ngữ cảnh trên desktop hay trong File Explorer để xem kết quả.

Cách khôi phục menu ngữ cảnh cũ của Windows 10 cho Windows 11

 

2. Phục hồi menu ngữ cảnh Windows 11:

Nếu bạn muốn quay về menu ngữ cảnh Windows 11 thì chúng ta cũng nhờ đến tập tin ClassicShell.reg nhưng có một chút thay đổi.

– Bạn bấm chuột phải lên ClassicShell.reg với Notepad.

– Bạn chỉnh sửa như hình bên dưới và lưu lại.

– Bạn bấm đúp vào ClassicShell.reg vừa chỉnh sửa để cài đặt.

Cách khôi phục menu ngữ cảnh cũ của Windows 10 cho Windows 11

Sau cùng, bạn vẫn cho đăng xuất và đăng nhập trở lại để thay đổi có hiệu lực.

 

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan