18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online

Nhằm giúp hạn chế sự sao lãng hoặc khiến cuộc gọi video trở nên thú vị hơn, bạn có thể làm mờ nền hoặc thay nền bằng một hình ảnh trong Google Meet.

Cách thay đổi ảnh nền trong Google Meet

Trước cuộc gọi video 

 1. Chuyển đến Google Meet sau đó chọn cuộc họp.
 2. Ở dưới cùng bên phải của chế độ xem chính mình, hãy nhấp vào biểu tượng Thay đổi nền 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online.
  • Để làm mờ nền hoàn toàn, hãy nhấp vào biểu tượng Làm mờ nền 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online.
  • Để làm mờ nền một chút, hãy nhấp vào biểu tượng Làm mờ nền một chút 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online.
  • Để chọn nền đã tải lên trước đó, hãy nhấp vào một nền.
  • Để tải hình ảnh của riêng bạn làm nền, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Add.
 3. Nhấp vào Tham gia ngay. 

Trong cuộc gọi video 

 1. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thay đổi nền 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online.
  • Để làm mờ nền hoàn toàn, hãy nhấp vào biểu tượng Làm mờ nền 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online.
  • Để làm mờ nền một chút, hãy nhấp vào biểu tượng Làm mờ nền một chút18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online.
  • Để chọn nền đã tải lên trước đó, hãy nhấp vào một nền.
  • Để tải hình ảnh của riêng bạn làm nền, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Add.

Một số ảnh nền cho cuộc họp Google Meet

18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online 18 ảnh nền Google Meet để bạn họp online
Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

  эффективно вложить деньги