Vivaldi Browser 4.1 có gì mới?

Vivaldi Technologies đã phát hành Trình duyệt Vivaldi 4.1 phiên bản chính thức vào ngày 28 tháng 7 năm 2021. Phiên bản mới của trình duyệt Vivaldi là phiên bản chính đầu tiên của trình duyệt web sau khi phát hành Vivaldi 4.0, giới thiệu các phiên bản beta của ứng dụng thư, trình đọc nguồn cấp dữ liệu và lịch trong số các cải tiến khác.

Vivaldi 4.1 hiện có sẵn và nó được phân phối tự động bằng chức năng cập nhật. Người dùng PC có thể vào menu Vivaldi > Help > Check for updates để kiểm tra thủ công và tải xuống cài đặt phiên bản mới ngay lập tức; việc phân phối tự động có thể mất nhiều thời gian hơn.

Accordion Tabs

Phiên bản trình duyệt mới giới thiệu tùy chọn xếp chồng theo tab. Vivaldi đã giới thiệu hỗ trợ cho ngăn xếp tab trong phiên bản phát hành đầu tiên của trình duyệt và cho ngăn xếp hai cấp trong phiên bản 3.6.

Thu gọn hiển thị một thanh nhỏ trên đầu tab để hiển thị nếu nhiều tab được xếp chồng lên nhau. Two-Level thêm một thanh công cụ tab khác liệt kê tất cả các tab có sẵn của ngăn xếp khi được chọn.

Accordion Tabs này hoạt động thế nào? Tab Accordion hoạt động tương tự như tính năng Tab Group của Chromium. Nó sử dụng một thanh công cụ duy nhất và cho phép người dùng mở rộng hoặc rút lại các nhóm tab trong thanh công cụ đó để hiển thị tất cả các tab được bao gồm hoặc nhường chỗ cho các tab khác.

Vivaldi Browser 4.1 có gì mới?

Bạn có thể mở tuỳ chọn này bằng cách vào Preferences > Tabs > Tab Stacking để kích hoạt.

Tự động hoá

Vivaldi 4.1 hỗ trợ chuỗi lệnh, một tùy chọn để tự động hóa nhiều hành động trong trình duyệt bằng một lệnh duy nhất. Chuỗi lệnh cần được thiết lập trước khi có sẵn.

Chuỗi lệnh có thể được sử dụng để mở nhiều trang web bằng một lệnh duy nhất hoặc bạn có thể kết hợp lệnh đó với việc tạo ngăn xếp tab mới hoặc mở một trang web ở chế độ toàn màn hình và Chế độ đọc bất cứ khi nào bạn thực hiện một lệnh.

Vivaldi Browser 4.1 có gì mới?

Chuỗi mới có thể được định cấu hình trong trong mục Preferences > Quick Commands > Command Chains. Bạn có thể gán các phím tắt hoặc cử chỉ chuột để thực thi chúng bằng phím tắt hoặc cử chỉ. Vì các menu của Vivaldi hoàn toàn có thể tùy chỉnh, bạn cũng có thể thêm chuỗi lệnh vào một trong các menu.

Chế độ đọc của Vivaldi (Reader Mode) hiển thị các bài báo trong một môi trường đọc không bị phân tâm. Công cụ hiển thị thời lượng đọc ước tính khi bạn mở.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги