Sử dụng PickVote để tạo bảng thăm dò

Việc tạo bảng thăm dò thì có rất nhiều sự hỗ trợ, Microsoft Word, Google Doc hay Facebook đều có thể thực hiện. Nhưng nếu bạn không muốn mất thời gian cho việc tạo một bản thăm dò ý kiến, không phải trải qua bước đăng ký/đăng nhập thì PickVote là sự lựa chọn phù hợp.

PickVote cho phép người dùng bất kỳ từ nền bất kỳ có thể truy cập sử dụng tạo ra không giới hạn bảng thăm dò ý kiến. Nó rất dễ thao tác nữa, bạn còn có thể chỉnh sửa, thay đổi bình chọn nữa.

Để sử dụng PickVote, bạn làm theo như sau.

Bước 1: Bạn mở trang nhà PickVote.

Bước 2: Bạn nhập câu hỏi vào Enter a question, nhập câu trả lời để bình chọn vào Options 1. Bấm Add an option để thêm câu trả lời tiếp theo.

Sử dụng PickVote để tạo bảng thăm dò

Nếu bạn muốn được trả lời cùng lúc nhiều bình chọn thì bật Multiple choice. Giữ nguyên tùy chọn Anonymous nếu không muốn nhập khai danh trước khi bình chọn.

Bước 3: Bạn bấm Create tạo bảng thăm dò.

Sử dụng PickVote để tạo bảng thăm dò

Bạn sẽ nhìn thấy giao diện bảng thăm dò, bấm Share để lấy link hay chia sẻ trang bình chọn. Khi bình chọn, bạn có thể xem ngay kết quả bình chọn hiện tại, hay thay đổi bình chọn (Change Response).

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги