Cách xem ảnh từ liên kết chia sẻ trên Google Meet

Google Meet là dịch vụ họp mặt trực tuyến khá đơn giản và dễ sử dụng của Google. Dịch vụ này có nhiều hạn chế mà điển hình là không thể hiển thị hình ảnh từ liên kết chia sẻ trong hộp trò chuyện như Facebook, Telegram,… mà phải mở xem trong tab mới.

Để khắc phục hạn chế này của Google Meet, bạn có thể sử dụng tiện ích mở rộng Google Meet Image Viewer. Nó hiển thị hình ảnh trực tiếp trong hộp trò chuyện nhưng chỉ với người có cài đặt tiện ích mở rộng này.

Cách xem ảnh từ liên kết chia sẻ trên Google Meet

Google Meet Image Viewer hiện tại chưa có trên Chrome Web Store, bạn vào đây > bấm nút Code > Download ZIP > giải nén thu được thư mục meet-image-viewer-main.

Cách xem ảnh từ liên kết chia sẻ trên Google Meet

Sau đó, bạn cài đặt Google Meet Image Viewer trong chế độ nhà phát triển.

  • Mở trang Extensions của Chrome hay trình duyệt dùng chung nhân Chromium như Brave, Microsoft Edge.
  • Bạn bật Developer mode > bấn Load unpacked > chọn thư mục meet-image-viewer-main > Select Folder.
  • Google Meet Image Viewer cài đặt xong sẽ nằm đầu danh sách.

Cách xem ảnh từ liên kết chia sẻ trên Google Meet

Bây giờ, khi bạn thực hiện chia sẻ hình ảnh và gửi đi hay nhận liên kết chia sẻ ảnh từ bạn chat thì sẽ thấy hình ảnh hiển thị ngay trong hộp trò chuyện. Bạn có thể sao chép URL, mở ảnh trong tab mới hay lưu ảnh về máy bằng các chức năng trong trình đơn chuột phải.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan