Cách thay đổi vị trí thanh tác vụ trên Windows 11

Bạn không thể thay đổi vị trí thanh tác vụ Windows 11 trong phiên bản thử nghiệm hiện tại. Chắc chắn khi hoàn chỉnh thì bạn có thể thay đổi trong Settings như Windows 10 nhưng bây giờ nếu bạn muốn thì vẫn có thể thực hiện.

Chúng ta sẽ thực hiện vài tinh chỉnh trong Registry Editor để thay đổi vị trí thanh tác vụ Windows 11.

Bước 1: Bạn mở Search từ trên thanh tác vụ > gõ regedit > Enter.

Bước 2: Khi cửa sổ Registry Editor hiện ra, bạn điều hướng hướng tới thư mục StuckRects3 theo đường dẫn Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3.

Cách thay đổi vị trí thanh tác vụ trên Windows 11

Bước 3: Trong khung bên phải từ StuckRects3, bạn tìm đến Settings và bấm đúp vào.

Bước 4: Bạn tìm hàng 00000008 và cột FE.

Cách thay đổi vị trí thanh tác vụ trên Windows 11

Trong hàng 00000008, bạn có thể tìm thấy 03 là giá trị mặc định, bạn cần thay đổi giá trị này. Chỉ cần bấm đúp vào giá trị 03 và bấm phím Delete để xóa, sau đó nhập giá trị mới tương ứng vị trí mới cho thanh tác vụ như bên dưới.

  • Nhập 01 để đặt thanh tác vụ trên cùng màn hình.
  • Nhập 03 (mặc định) để đặt thanh tác vụ ở cạnh dưới màn hình.
  • Nhập 02 để đặt thanh tác vụ ở cạnh phải màn hình.
  • Nhập 04 để đặt thanh tác vụ ở cạnh trái màn hình.

Cách thay đổi vị trí thanh tác vụ trên Windows 11

Bước 5: Bấm OK > đóng cửa sổ Registry Editor và cho khởi động lại File Explorer.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги