Cách sử dụng giao diện nền trắng cho trang web nền tối

Hiện nay, nhiều trang web sử dụng nền đen hay cả hai (nền trắng, nền đen) mà không có nút chuyển đổi (như Trải Nghiệm Số). Nếu bạn cảm thấy không thích giao diện nền tối/đen của trang web (như người viết) thì có thể áp dụng một trong hai cách sau để dùng lại nền trắng hay nền màu khác.

1. ReadBee:

ReadBee là tiện ích mở rộng Chrome có tính năng là mang chế độ đọc cho trang web, nó cung cấp ba màu nền bao gồm nền trắng.

Bạn vào đây hay theo liên kết bên dưới > bấm Add to Chrome > Add extension để cài đặt tiện ích mở rộng này.

ReadBee - text mode for websites (Free, Chrome Web Store) →

Cài đặt xong, bạn mở trang web nền tối > bấm biểu tượng ReadBee trên thanh công cụ trình duyệt. Nó sẽ mở trong giao diện đọc với nền trắng mặc định, bạn cót hể tinh chỉnh kích thước phông chữ hay đổi màu nền trang (vàng, đen).

Cách sử dụng giao diện nền trắng cho trang web nền tối

Cách sử dụng giao diện nền trắng cho trang web nền tối

Để đóng giao diện đọc thì bấm Close. Nếu bạn thấy màu phông chữ quá nhạt thì có thể kết hợp thêm tiện ích mở rộng bên dưới.

 

2. A+ FontSize Changer Lite:

Tiện ích mở rộng này cho phép thay đổi màu sắc, kích thước, kiểu phông chữ, màu nền trang web dễ dàng.

Bạn vào đây hay theo liên kết bên dưới > bấm Add to Chrome > Add extension để cài đặt tiện ích mở rộng này.

A+ FontSize Changer Lite (Free, Chrome Web Store) →

Cài đặt xong, bạn mở trang web nền tối > bấm biểu tượng tiện ích trên thanh công cụ trình duyệt và thay đổi thành phần mong muốn:

– Change Font Color: Bạn nhập mã màu hay bấm vào màu trong bảng màu để chọn màu phông chữ. (nếu là màu đen thì nhập #0000000)

– Change Background Color: Bạn nhập mã màu hay bấm vào màu mong muốn trong bảng màu để chọn màu nền trang. (Nếu là màu trắng thì nhập #FFFFFF)

Cách sử dụng giao diện nền trắng cho trang web nền tối

– Font: Bạn chọn kiểu phông chữ mong muốn trong danh sách.

Bấm A+/A- để tăng giảm kích thước phông chữ.

Cách sử dụng giao diện nền trắng cho trang web nền tối

Bạn có thể kết hợp hai tiện ích mở rộng để hỗ trợ cho nhau, nhất là ReadBee thiếu tính năng đổi màu phông chữ.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги