Cách hiển thị thanh tác vụ trên nhiều màn hình trong Windows 11

Bản cập nhật Insider Preview gần đây (22000.65) mang đến rất nhiều cải tiến và thay đổi trong Windows 11, và một trong những tính năng đáng chú ý nhất là hiển thị thanh tác vụ trên nhiều màn hình. Với tính năng này, bạn có thể dễ dàng sử dụng thanh tác vụ trên nhiều màn hình khác nhau chứ không còn tập trung vào một màn hình chính, bất tiện như trước.

Bạn có hai cách để thực hiện.

1. Sử dụng Windows Settings:

Tính năng này đã có trong Settings và bạn chỉ cần bật nó khi cần sử dụng. Và sau đây là cách kích hoạt.

– Mở ứng dụng Settings từ thanh tác vụ hoặc từ phím tắt Win + I.

– Bấm Personalization > Taskbar.

– Tìm đến Taskbar Behaviors, bạn sẽ thấy Show my taskbar on all displays và tích chọn nó để kích hoạt hiển thị thanh tác vụ trên tất cả màn hình.

Cách hiển thị thanh tác vụ trên nhiều màn hình trong Windows 11

Ngoài ra, bạn có thể cấu hình thêm cho việc hiển thị thanh tác vụ ới ba tùy chọn.

  • All Taskbar: Tùy chọn này sẽ hiển thị các ứng dụng được ghim trên thanh tác vụ trên tất cả màn hình của bạn.
  • Main Taskbar and taskbar where window is open: Hiển thị thanh tác vụ chính và thanh tác vụ nơi cửa sổ đang mở.
  • Taskbar where window is open: Chỉ hiển thị thanh tác vụ nơi cửa sổ đang mở.

Cách hiển thị thanh tác vụ trên nhiều màn hình trong Windows 11

Tùy chọn mặc định là All Taskbar và nếu thấy tính năng bị làm mờ không kích hoạt được thì chuyển sang cách thứ hai.

 

2. Sử dụng Windows Registry:

Cách này đụng đến registry hệ thống nên bạn cần sao lưu máy tính trước khi thực hiện để tránh rủi ro.

– Mở Search > gõ regedit để tìm và mở Registry Editor.

– Khi cửa sổ Registry Editor hiện ra, bạn duyệt tới thư mục Advanced theo đường dẫn HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced.

– Trong khung bên phải, bạn tìm DWORD có tên MMTaskbarEnabled. Nếu không thấy thì bạn phải tạo bằng cách bấm chuột phải vào vùng trống > chọn New > DWORD (32-bit) Value > đặt tên là MMTaskbarEnabled > bấm OK.

Cách hiển thị thanh tác vụ trên nhiều màn hình trong Windows 11

– Sau đó, bạn bấm đúp vào MMTaskbarEnabled và đặt giá trị Value data cho nó theo cách hiển thị bạn muốn.

  • Nhập 0 nếu muốn hiển thị trên tất cả màn hình.
  • Nhập 1 nếu muốn hiển thị trên màn hình chính và cửa sổ đang mở.
  • Nhập 2 nếu chỉ hiển thịn ơi cửa sổ đang mở.

– Sau cùng, bạn bấm OK và cho khởi động lại File Explorer.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги