Backup by Google One là gì?

Hiện nay với máy Android, bạn sẽ có công cụ sao lưu được hỗ trợ bởi Dịch vụ Play cho phép bạn tạo bản sao lưu đám mây dữ liệu điện thoại của bạn trên tài khoản Drive của bạn và nó không được tính vào giới hạn bộ nhớ của bạn. Công cụ đó sẽ sớm được thay thế bằng “Backup by Google One”, theo báo cáo của 9to5Google.

Chính xác thì điều gì sẽ thay đổi cho người dùng? Thực tế là không nhiều.

Hiện tại để sao lưu, bạn vào Cài đặt> Hệ thống> Sao lưu > chọn mục Sao lưu dữ liệu bên dưới mục Google Drive để sao lưu các dữ liệu quan trọng, bao gồm dữ liệu ứng dụng cho các ứng dụng chưa chọn không tham gia sao lưu, văn bản SMS tin nhắn, cài đặt thiết bị, lịch sử cuộc gọi và danh bạ.

Trong những tuần tới, giải pháp sao lưu đó sẽ được thay thế bằng dịch vụ Backup by Google One mới. Google One đã có sẵn giải pháp sao lưu điện thoại cho tất cả người dùng, nhưng nó yêu cầu tải xuống ứng dụng để thiết lập.

Backup by Google One là gì?

Với Backup by Google One được bật, người dùng sẽ có thể sao lưu ảnh, video và tin nhắn MMS trên dữ liệu ứng dụng, tin nhắn văn bản SMS, cài đặt thiết bị, lịch sử cuộc gọi và danh bạ. Nó được sử dụng miễn phí cho tất cả người dùng Google bất kỳ thương hiệu nào, nhưng bất kỳ ảnh hoặc video nào bạn chọn để sao lưu sẽ được tính vào dung lượng sao lưu tài khoản của bạn. Bạn có thể quản lý các bản sao lưu của mình trực tiếp từ các trang cài đặt Android đã đề cập trước đó hoặc từ ứng dụng hoặc trang web Google One.

Tính năng sao lưu của Google One sẽ được triển khai cho các thiết bị chạy Android 8.0 Oreo trở lên trong vài tuần tới.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги