AD Jump: Tắt tiếng, bỏ qua quảng cáo tự động trên YouTube

Việc xem YouTube mà không muốn thấy quảng cáo, một là nâng cấp lên Premium, hai là sử dụng YouTube Vanced. Nhiều bạn sẽ chọn YouTube Vanced vì sử dụng nó chẳng khác gì YouTube mà lại miễn phí, không có quảng cáo nữa. Nhưng nếu bạn sử dụng song song hai ứng dụng thì nên cài đặt thêm AD Jump. Ứng dụng Android này có thể giúp bạn tắt tiếng và bỏ qua quảng cáo tự động trên YouTube.

AD Jump: Tắt tiếng, bỏ qua quảng cáo tự động trên YouTube

AD Jump tương thích Android 4.3 trở lên, dung lượng 5,6 MB. Bạn vào đây hay theo liên kết bên dưới để cài đặt.

AD Jump (Free, Google Play) →

Sử dụng AD Jump, bạn cần cấp quyền Trợ năng cho ứng dụng. Thực hiện xong, bạn quay lại giao diện chính sẽ thấy ba mục:

– Mute Ads: Tắt tiếng quảng cáo.

– Skip YouTube Ads: Tự động bấm nút Bỏ qua quảng cáo.

– Skip other app ads: Tự động bỏ qua quảng cáo ứng dụng khác.

Tất cả chúng đều được bật mặc định và mình nghĩ bạn nên giữ như vậy. Bây giờ, khi bạn phát một video trên ứng dụng YouTube và có quảng cáo thì sẽ không còn nghe thấy âm thanh của nó. Nếu video khi xuất hiện nút bỏ qua quảng cáo, thì nó sẽ tự động chuyển phát tiếp video và bạn không cần bấm nút.

AD Jump: Tắt tiếng, bỏ qua quảng cáo tự động trên YouTube

Lưu ý: AD Jump là một ứng dụng miễn phí nhưng để tiếp tục duy trì và phát triển thì AD Jump sẽ nhờ bạn xem một quảng cáo sau 20 ngày sử dụng. Và bạn sẽ nhận được ưu đãi tính năng trong 20 ngày tiếp theo.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги