Unhook YouTube: Xem video YouTube thoải mái hơn

Unhook YouTube có khả năng loại bỏ (ẩn) những phiền nhiễu trên YouTube, bao gồm thanh bên được đề xuất, đề xuất video trên màn hình kết thúc, nhận xét của người dùng, nguồn cấp dữ liệu video liên quan đến trang chủ, tab thịnh hành, tắt tự động phát hoặc chú thích,… dễ dàng.

Unhook YouTube: Xem video YouTube thoải mái hơn

Unhook YouTube là tiện ích mở rộng miễn phí, nó hỗ trợ Chrome, Firefox và Microsoft Edge. Bạn vào trang nhà hay theo liên kết bên dưới để cài đặt.

Cài đặt xong, bạn mở YouTube hay tải lại trang video YouTube đang xem để thấy sự thay đổi. Chẳng hạn, video trên trang nhà YouTube hoàn toàn biến mất hay thanh menu trái và thanh video đề xuất cạnh phải không còn nữa khi mở video.

Unhook YouTube: Xem video YouTube thoải mái hơn

Đây đều là tùy chọn mặc đinh của Unhook YouTube, bạn bấm biểu tượng tiện ích trên thanh công cụ trình duyệt để bật tắt thành phần mong muốn trên YouTube.

– Hide Homepage Feed: Ẩn video đề xuất, video mới, video thịnh hành,… trên trang nhà.

– Hide home tab and redirect to subscriptions: Ẩn tab trang nhà và chuyển hướng đến trang đăng ký.

– Hide Sidebar: Ẩn thanh bên.

– Hide Recommended, i.e. Related Videos: Ẩn các video được đề xuất, video liên quan.

– Hide Live Chat: Ẩn trò chuyện trực tiếp.

– Hide Playlist: Ẩn danh sách phát.

– Hide End Screen Videowall: Ẩn màn hình kết thúc của videowall.

– Hide End Screen Cards: Ẩn thẻ màn hình kết thúc.

– Hide Comments: Ẩn bình luận.

– Hide Profile Photos of commenters: Ẩn ảnh hồ sơ của người bình luận.

– Hide Mix Radio Playlists: Ẩn danh sách phát radio mix.

– Hide Merch, Tickets, Offers: Ẩn hàng hóa, phiếu mua hàng, vé.

– Hide Video Info: Ẩn thông tin video.

– Hide Video Buttons Bar (incl. like/dislikes): Ẩn thanh nút video (bao gồm nút thích/không thích).

– Hide Channel (profile + subscribe button): Ẩn kênh (hồ sơ + nút đăng ký).

– Hide Video Description: Ẩn mô tả video.

– Hide Top Header: Ẩn đầu trang trên cùng.

– Hide Notification Button + Title Count: Ẩn nút thông báo + số tiêu đề.

– Hide Left Sidebar Extra (subscriptions list, “More from YouTube”): Ẩn phần bổ sung của thanh bên trái (danh sách đăng ký, thêm từ YouTube).

– Hide Channels: Ẩn kênh.

– Hide Best of YouTube: Ẩn phần hay nhất của YouTube.

– Hide More from YouTube: Ẩn phần thêm từ YouTube.

– Hide Irrelevant Search Results (“Related to your search”, “Latest from”, “Searches related to”, “People also search for”, etc.): Ẩn kết quả tìm kiếm Không liên quan (“Liên quan đến tìm kiếm của bạn”, “Mới nhất từ”, “Các tìm kiếm liên quan đến”, “Mọi người cũng tìm kiếm”,…)

– Hide and Redirect Trending: Ẩn và chuyển hướng thịnh hành.

– Hide and Redirect Subscriptions: Ẩn và chuyển hướng đăng ký.

– Disable Autoplay: Tắt tính năng tự động phát.

– Disable Annotations: Tắt chú thích.

– Disable and Redirect Playlists: Vô hiệu hoá và chuyển hướng danh sách phát.

Thực hiện xong, bạn tải lại trang để thay đổi có hiệu lực.

Lưu ý: Nếu bạn muốn ẩn các thành phần trên di động với Unhook YouTube thì sử dụng trình duyệt Kiwi hay Yandex có tiện ích mở rộng là được.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги