Snip: Ẩn bớt menu, nút like, quảng cáo,… trên trang web

Snip – clean the web hoạt động giống một số tiện ích mở rộng trước đây khi có thể lọc bỏ quảng cáo và thành phần có trên web. Những gì bạn làm ẩn, Snip đều ghi nhớ lại trong lần truy cập sau và hiển thị bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Snip: Ẩn bớt menu, nút like, quảng cáo,… trên trang web

Snip là tiện ích mở rộng miễn phí cho Chrome, bạn vào đây hay theo liên kết bên dưới > bấm Add to Chrome > Add extension để cài đặt tiện ích mở rộng này.

Snip: clean the web (Free, Chrome Web Store) →

Sử dụng Snip rất đơn giản, bạn bấm biểu tượng tiện ích trên thanh công cụ trình duyệt để chọn chế độ thực hiện.

– Snip one (Alt + S): Cho phép ẩn thành phần trang web bạn chọn trong một lần thực hiện.

– Snip multiple (Alt + A): Cho phép ẩn thành phần trang web thoải mái không giới hạn số lần.

Snip: Ẩn bớt menu, nút like, quảng cáo,… trên trang web

Bạn rê chuột lên phần muốn ẩn (có viền vàng) và bấm vào là xong. Khi bạn muốn kết thúc quá trình ẩn thì bấm End snipping. Thay đổi sẽ có hiệu lực tức thì. Nếu bạn muốn hoàn tác sau/trước thì bấm biểu tượng của chúng trong giao diện của Snip. Muốn gỡ bỏ tất cả bộ lọc thì bấm biểu tượng refresh.

Snip: Ẩn bớt menu, nút like, quảng cáo,… trên trang web

Bạn có thể cho hiện lại các phần đã ẩn (Show Snipped – Alt + E) và ẩn trở lại sau khi chỉnh sửa. Mặc định, Snip sẽ ghi nhớ mọi bộ lọc bạn áp dụng trên trang web, lúc này bạn nên tắt tạm thời thì bấm nút biểu tượng power.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги