Promo Free Image Resizer: Tạo hàng loạt hình ảnh nhiều kích thước cho Facebook, YouTube, TikTok,…

Tất cả những việc bạn cần làm chỉ là tải ảnh lên Promo Free Image Resizer và sau đó chọn kích thước muốn tải về. Dịch vụ này hỗ trợ cắt ảnh cho nhiều mạng xã hội và sử dụng miễn phí, không tài khoản gì cả.

Sử dụng Promo Free Image Resizer rất đơn giản, bạn làm theo như sau.

Bước 1: Bạn mở trang nhà Promo Free Image Resizer.

Promo Free Image Resizer: Tạo hàng loạt hình ảnh nhiều kích thước cho Facebook, YouTube, TikTok,…

Bước 2: Bạn chọn hình tải lên bằng cách.

  • Bấm Browse chọn hình ảnh trên thiết bị.
  • Bấm Import form URL để chọn hình ảnh trên web.

Promo Free Image Resizer: Tạo hàng loạt hình ảnh nhiều kích thước cho Facebook, YouTube, TikTok,…

Bước 3: Promo Free Image Resizer sẽ đưa ra các hình ảnh theo từng kích khác nhau tương ứng với dịch vụ hỗ trợ hoặc theo kích thước tùy chỉnh của bạn.

Promo Free Image Resizer: Tạo hàng loạt hình ảnh nhiều kích thước cho Facebook, YouTube, TikTok,…

Bạn kéo xuống cuối trang để thấy chúng, bạn có thể chỉnh sửa (Edit), chuyển đổi sang video (dùng dịch vụ Promo), tải xuống (Download), tải xuống hình ảnh đã chọn (Download selected images), tải xuống tất cả hình ảnh (Download all images).

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги