Hai ứng dụng Microsoft Store đang miễn phí

Mind Maps Pro

Bản đồ tư duy (Mindmap) hiện nay được sử dụng khá phổ biến, đây là phương pháp để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tích một vấn đề ra thành một dạng của lược đồ phân nhánh.

Khác với máy tính, ngoài khả năng ghi nhớ kiểu tuyến tính thì não bộ còn có khả năng liên lạc, liên hệ các dữ kiện với nhau.

Lập sơ đồ tư duy là một cách thức cực kỳ hiệu quả để ghi chú. Các sơ đồ tư duy không chỉ cho thấy các thông tin mà còn cho thấy cấu trúc tổng thể của một chủ đề và mức độ quan trọng của những phần riêng lẻ trong đó đối với nhau. Nó giúp bạn liên kết các ý tưởng và tạo các kết nối với các ý khác.

Hai ứng dụng Microsoft Store đang miễn phí

Ứng dụng Mind Maps Pro giúp bạn có thể dễ dàng vẽ các bản đồ tư duy một cách dễ dàng và đẹp. Một khi bạn hiểu cách tạo ra những ghi chú trong Bản đồ tư duy, bạn có thể phát huy các quy tắc của riêng mình để làm cho nó tốt hơn.

Tải miễn phí Mind Maps Pro

PDF Manager – Merge, Split, Trim

Tiện ích PDF rất tiện lợi giúp bạn ghép, chia, giải nén và kết hợp các tệp PDF. PDF Manager có đủ các tính năng cơ bản để bạn xử lý một file PDF.

Hai ứng dụng Microsoft Store đang miễn phí

Tải miễn phí PDF Manager – Merge, Split, Trim

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги