Cách đưa âm thanh máy tính vào cuộc gọi Skype

Định tuyến âm thanh trên Windows 10 không dễ dàng và điều khó khăn nhất trong quá trình kết hợp là các driver âm thanh đã được cài đặt. Bài viết này tập trung hướng dẫn bạn cách định tuyến âm thanh máy tính của mình đến cuộc gọi Skype. Điều này giúp cho bất kỳ ai bạn đang gọi có thể nghe thấy âm thanh từ máy tính của bạn, ví dụ như nhạc hoặc video cùng với bất cứ điều gì bạn đang nói.

Định tuyến âm thanh máy tính tới Skype

  • Vào Control Panel > Hardware and Sound.
  • Vào mục Sound > chuyển qua tab Recording.
  • Nếu bạn thấy mục Stereo Mix, hãy đảm bảo rằng nó đã được bật.
  • Nếu bạn không nhìn thấy nó, hãy nhấp chuột phải vào vùng trống trong danh sách thiết bị và bật cả hai tùy chọn ‘Show Disabled Devices‘ và ‘Show Disconnected Devices‘.
  • Stereo Mix sẽ xuất hiện, kích hoạt nó là xong. Nếu không, bạn cần cài đặt lại driver RealTek trên hệ thống của mình.

Cách định tuyến âm thanh máy tính đến cuộc gọi Skype trên Windows 10

Sau khi bạn đã bật Stereo Mix, bạn hãy mở Skype. Nhấp vào nút more options nằm bên cạnh tên của bạn và từ menu, chọn Settings. Trên cửa sổ Settings, chuyển đến tab Audio & Video. Bên cạnh mục Microphone bấm vào menu và chọn Stereo Mix. Vậy là xong!

Cách định tuyến âm thanh máy tính đến cuộc gọi Skype trên Windows 10

Khi bạn thực hiện cuộc gọi Skype, âm thanh đang phát trên hệ thống của bạn sẽ được nghe thấy trong cuộc gọi. Điều này có thể sẽ làm cho cuộc gọi gặp một chút khó khăn vì bây giờ có âm thanh trong nền.

Bạn nên giảm âm lượng trong ứng dụng đang phát âm thanh. Đảm bảo rằng bạn thay đổi âm lượng trong ứng dụng chứ không phải âm lượng hệ thống. Âm lượng hệ thống sẽ thay đổi âm lượng bạn nhận được từ cuộc gọi Skype.

Điều này sẽ áp dụng cho tất cả các cuộc gọi mà bạn thực hiện trong Skype. Nếu bạn chỉ cần định tuyến âm thanh của máy tính tới Skype cho một cuộc gọi, hãy đảm bảo rằng bạn thay đổi mục Microphone về lại như cũ sau khi sử dụng xong.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги