Cách phục hồi Live Tiles cho trình đơn Start trên Windows 11

Trình đơn Start mới trên Windows 11 sẽ giống Windows 10X, loại bỏ Live Tiles có từ Windows 8 sang chỉ hiển thị biểu tượng ứng dụng. Việc loại bỏ Live Tiles giúp không gian hiển thị trình đơn Start sạch sẽ hơn, chứ không gò bó trong Live Tiles.

Cách phục hồi Live Tiles cho trình đơn Start trên Windows 11

Trình đơn Start mặc định của Windows 11.

Cách phục hồi Live Tiles cho trình đơn Start trên Windows 11

Trình đơn Start của Windows 11 với Live Tiles.

Nhưng nếu bạn luyến tiếc Live Tiles thì vẫn có thể khôi phục lại cho trình đơn Start như sau.

Bước 1: Mở Registry Editor bằng cách nhập regedit trong Search.

Bước 2: Bạn điều hướng tới thư mục Advanced theo đường dẫn bên dưới.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\

Bước 3: Ở khung bên phải thư mục Advanced, bạn bấm chuột phải > chọn New > DWORD (32-bit) Value và đặt tên là Start_ShowClassicMode.

Bước 4: Bấm đúp vào Start_ShowClassicMode và đặt giá trị của nó thành 1 > bấm OK.

Bước 5: Bạn cho khởi động lại File Explorer bằng trình quản lý tác vụ để cập nhật sự thay đổi.

Cách phục hồi Live Tiles cho trình đơn Start trên Windows 11

Việc phục hồi Live Tiles bạn có thể tiếp tục theo dõi thông tin về thời tiết, tin tức, email mới,… trong các ô của ứng dụng. Nếu bạn muốn quay về giao diện không Live Tiles thì chỉ cần đặt 0 cho Start_ShowClassicMode hoặc xóa nó đi.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги