Cách hoán đổi giá trị giữa các ô, hàng, cột trong Excel

Với Microsoft Excel, bạn có các ô chứa đầy dữ liệu mà bạn có thể cần hoán đổi giữa các ô hoặc thậm chí giữa các hàng và cột. May mắn thay, Excel có chức năng hoán đổi cho phép bạn hoán đổi giá trị trong các ô một cách dễ dàng.

Hoá đổi giá trị giữa các ô

Bước 1: Bạn mở file Excel mà bạn muốn hoán đổi ô, cột hoặc hàng.

Bước 2: Chọn ô, hàng hoặc cột bạn muốn hoán đổi nội dung và giữ phím Shift.

Bước 3: Tiếp theo, nhấp vào đường viền ngoài cùng bên phải của ô và kéo nó ra ngoài. Không nhả phím Shift. Bạn có thể thấy trong hình ảnh bên dưới rằng khi bạn kéo con trỏ ra, nó sẽ thay đổi thành một hình dạng khác tùy thuộc vào vị trí của con trỏ.

Cách hoán đổi giá trị giữa các ô, hàng, cột trong Excel

Bước 4: Khi con trỏ trở thành hình chữ ‘I’ nằm ngang dày ở cuối ô liền kề, nó sẽ hoán đổi giá trị của ô với ô bên dưới dòng đó. Tương tự như vậy, nếu bạn di chuyển nó lên đầu ô liền kề và nó biến thành hình chữ ‘I’ dày nằm ngang ở trên cùng, giá trị của ô sẽ được hoán đổi với ô phía trên ô liền kề.

Tuy nhiên, nếu bạn kéo nó sang bên phải của ô liền kề và con trỏ biến thành chữ ‘I’ dày, nội dung của ô đã chọn sẽ được hoán đổi với những nội dung trong ô liền kề như thể hiện trong hình trên.

Hoá đổi giá trị giữa các hàng và cột

Để hoán đổi giá trị giữa các hàng và cột, hãy chọn toàn bộ một hàng hoặc cột, sau đó giữ phím Shift trước khi kéo con trỏ ra hàng hoặc cột mà bạn muốn hoán đổi các giá trị của nó.

Nhả phím Shift và nút chuột khi bạn đã định vị con trỏ ở vị trí bạn muốn hoán đổi nội dung của hàng / cột.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan