Cách cài đặt Windows 11

Giao diện người dùng Out Of Box Experience (OOBE) được hiển thị khi bạn thực hiện cài đặt hệ thống mới. Có nghĩa là bạn cài đặt boot từ USB. Về cơ bản các bước đầu tiên mình thấy nó không khác gì cách cài đặt Windows trước đây, bạn sẽ nhận giao diện chọn ngôn ngữ, phiên bản, phân vùng,… sau đó sẽ được boot vào giao diện OOBE.

Giao diện OOBE khá đẹp và nhiều tuỳ chọn để bạn cấu hình hơn, và nó cũng đủ đơn giản để bạn cứ chọn Yes theo mặc định là có thể vào được Windows 11.

Cách cài đặt Windows 11

Phần này hướng dẫn bạn chi tiết các bước cài đặt Windows 11 từ giao đoạn boot USB. File ISO Windows 11 mình sẽ cập nhật sau vì hiện tại file rò rỉ trên mạng là không hợp pháp.

 

Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11 Cách cài đặt Windows 11
Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги