Đã có iOS 12.5.4 cho thiết bị cũ, cập nhật bảo mật quan trọng

Trên thực tế, có ba bản sửa lỗi bảo mật khác nhau được bao gồm trong bản phát hành này với Pad Air, iPad mini 2 và iPad mini 3, cùng với iPod touch thế hệ thứ 6, iPhone 5s, iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Không có thiết bị nào trong số đó hỗ trợ iOS 13, do đó có mã phiên bản là iOS 12.x.

Apple nêu chi tiết các bản sửa lỗi bảo mật trên trang web cập nhật bảo mật của mình, với bản cập nhật được khuyến nghị là nên cập nhật cho tất cả người dùng có thiết bị tương thích.

Mã lỗi: CVE-2021-30737: xerub

Thiết bị ảnh hưởng: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 và iPod touch (thế hệ thứ 6).

Lỗi bảo mật: Việc xử lý một chứng chỉ được tạo thủ công có thể dẫn đến việc thực thi mã tùy ý

Mô tả: Sự cố hỏng bộ nhớ trong bộ giải mã ASN.1 đã được giải quyết bằng cách xóa mã dễ bị tấn công.

Mã lỗi: CVE-2021-30761

Thiết bị ảnh hưởng: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 và iPod touch (thế hệ thứ 6)

Ảnh hưởng: Việc xử lý nội dung web được tạo thủ công có thể dẫn đến việc thực thi mã tùy ý.

Mô tả: Vấn đề lỗi memory đã được giải quyết.

Mã lỗi: CVE-2021-30762

Thiết bị ảnh hưởng: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 và iPod touch (thế hệ thứ 6)

Ảnh hưởng: Việc xử lý nội dung web được tạo thủ công có thể dẫn đến việc thực thi mã tùy ý.

Mô tả: Việc quản lý bộ nhớ được cải thiện để tránh phát sinh lỗi này.

Bạn nên cài đặt các bản sửa lỗi và bảo mật như thế này càng sớm càng tốt để đảm bảo bạn được bảo vệ khỏi bất kỳ hoạt động khai thác tiềm năng nào.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги