Cách thay đổi ảnh hồ sơ Steam của bạn

Hồ sơ Steam (Steam profile) của bạn có thể là công khai hoặc riêng tư. Giống như hầu hết các ID và hồ sơ trực tuyến, tài khoản Steam của bạn cũng cho phép bạn đặt ảnh hồ sơ.

Bạn luôn có thể bỏ qua bước này nếu muốn. Nếu bạn cần thay đổi ảnh hồ sơ Steam của mình, bạn có thể thay đổi nó từ trang web Steam và cả từ ứng dụng Steam.

Đầu tiên, bạn truy cập Steam trong trình duyệt của bạn và đăng nhập bằng ID Steam của bạn. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào tên người dùng của bạn và từ menu thả xuống, hãy chọn View Profile. Trên trang Profile, nhấp vào nút Edit Profile.

Thay đổi avatar trên Steam

Kéo xuống phần hình đại diện (avatar), và chọn hình ảnh bạn muốn sử dụng hoặc bạn có thể chọn một trong các hình đại diện game có sẵn. Tải lên hình ảnh và nó sẽ được đồng bộ hóa với ứng dụng khách trên máy tính để bàn của bạn sau vài giây. Hãy chú ý đến các yêu cầu về kích thước cho hình ảnh.

Thay đổi avatar trên Steam

Để thay đổi ảnh hồ sơ Steam của bạn từ ứng dụng Steam, hãy mở nó. Ở trên cùng bên phải, chọn tên hiển thị của bạn và từ menu thả xuống, hãy chọn View Profile. Trên màn hình hồ sơ của bạn, nhấp vào nút Edit Profile.

Thay đổi avatar trên Steam

Thao tác này sẽ đưa bạn đến màn hình chỉnh sửa hồ sơ giống như màn hình trên web Steam. Kéo xuống phần hình đại diện và tải lên hình ảnh bạn muốn sử dụng. Ứng dụng Steam cũng không có bất kỳ công cụ cắt hình ảnh nào. Đảm bảo hình ảnh có kích thước phù hợp và sau đó nhấp vào Upload.

Thay đổi avatar trên Steam

Bạn chỉ có thể tải lên một hình ảnh và nó sẽ được thu nhỏ thành hai kích thước nhỏ hơn để hiển thị trong danh sách bạn bè, trong số những nơi khác. Vì hình ảnh tương tự mà bạn tải lên sẽ được thu nhỏ lại, nên bạn nên tìm một hình ảnh phù hợp ngay cả khi nó nhỏ.

Nếu bạn có hình ảnh không đúng kích thước, bạn cần cắt và thay đổi kích thước hình ảnh đó trước khi tải lên. Hình đại diện trò chơi cũng không phải là một lựa chọn tồi mặc dù rõ ràng là chúng sẽ không độc đáo vì rất nhiều người sử dụng chúng.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги