Cách tắt thông báo biểu tượng ứng dụng trên Android

Khi bạn có thông báo mới trên Android, bạn sẽ nhận được thông báo trên màn hình khóa của mình. Bạn có thể kéo ngăn Thông báo xuống bất kỳ lúc nào để xem các thông báo chưa đọc của mình. Nếu muốn, bạn có thể bật cảnh báo LED để đi kèm với cảnh báo.

Ngoài ra trên Android, các huy hiệu biểu tượng ứng dụng cho bạn biết khi nào bạn có thông báo chưa đọc. Huy hiệu biểu tượng ứng dụng hiển thị cho bạn số lượng cảnh báo chưa đọc và nó hiện diện khắp nơi trên biểu tượng ứng dụng. Đó là một cách đơn giản để biết bạn có bao nhiêu thư chưa đọc trong ứng dụng Gmail hoặc Messages. Bạn sẽ có tùy chọn để bật hoặc tắt huy hiệu biểu tượng ứng dụng cho các ứng dụng trong Android.

Bạn có thể bật và tắt huy hiệu biểu tượng ứng dụng cho tất cả các ứng dụng hoặc cho từng ứng dụng. Android cho phép bạn hoàn toàn tự do lựa chọn ứng dụng nào có thể thêm một lượng thông tin bổ sung trên Màn hình chính của bạn.

Đầu tiên bạn vào Settings > Apps & Notifications. Nhấn vào Notifications và bật hoặc tắt huy hiệu biểu tượng ứng dụng bằng cách bật hoặc tắt mục Allow icon badges.

Cách tắt thông báo biểu tượng ứng dụng trên Android

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt huy hiệu biểu tượng ứng dụng cho từng ứng dụng bằng cách vào Settings > Apps & Notifications > Notifications > Notifications. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn bật hoặc tắt. Màn hình Notification của ứng dụng sẽ có nút chuyển Allow icon badges riêng. Bạn có thể bật hoặc tắt nó để bật hoặc tắt huy hiệu biểu tượng ứng dụng cho ứng dụng cụ thể đó.

Cách tắt thông báo biểu tượng ứng dụng trên Android

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги