Cách gộp hai thư mục trên Windows 10

Việc sao chép và di chuyển tập tin trên Windows 10 đã thay đổi khá nhiều so với trước đây.

Khi bạn di chuyển tệp đến một vị trí đã có tệp khác có cùng tên và phần mở rộng, Windows 10 sẽ hỏi bạn có muốn thay thế tệp ở đích hay giữ lại tệp đó. Nếu bạn chọn giữ nó, tệp sẽ không bị di chuyển.

Cố gắng làm điều tương tự cho một thư mục sẽ mang lại các kết quả khác nhau nếu nội dung của thư mục khác nhau nhưng tên thì không.

Cách gộp các thư mục trên Windows 10

Windows 10 có thể tự động hợp nhất nội dung của hai thư mục có cùng tên khi bạn sao chép thư mục từ vị trí này sang vị trí khác.

  • Xác định vị trí hai thư mục bạn muốn hợp nhất. Nếu chúng không trùng tên, hãy đổi tên chúng để các tên giống hệt nhau.
  • Chọn một trong hai thư mục và nhấn Ctrl + C.
  • Điều hướng đến vị trí của thư mục thứ hai.
  • Nhấn vào phím tắt Ctrl + V.
  • Hai thư mục sẽ được gộp lại tự động. Thư mục đích sẽ có các tập tin từ cả hai thư mục.

Cách gộp hai thư mục trên Windows 10

Nếu bạn thấy lời nhắc cho biết thư mục đích có các tệp trùng tên, bạn có thể chọn Replace để ghi đè hoặc Skip để bỏ qua chúng. Trong cả hai trường hợp, nội dung của thư mục đầu tiên sẽ được hợp nhất với thư mục thứ hai.

Thay thế thư mục trên Windows 10

Windows được sử dụng để thay thế thư mục khi nó được sao chép đến đích đã có một thư mục cùng tên. Nó gộp các thư mục theo mặc định. Để thay thế một thư mục, hãy làm theo các bước sau.

  • Định vị thư mục bạn muốn thay thế.
  • Chọn nó và nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa thư mục.
  • Khi thư mục đã bị xóa, bạn có thể sao chép và dán thư mục vào đích mới của nó.

Lưu ý: khi các tập tin hoặc thư mục bị thay thế, việc khôi phục lại chúng là rất khó. Việc hộp thư mục có thể dẫn đến một thư mục lớn hơn nhưng bạn sẽ không mất các tệp của mình trừ khi bạn xóa một thư mục theo cách thủ công. Ngay cả trong trường hợp đó, bạn vẫn có thể khôi phục thông thường từ thùng rác.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги