Cách chạy File Explorer với quyền admin trên Windows 10

Các ứng dụng có thể chạy với quyền hạn của người dùng thông thường hoặc chúng có thể chạy với quyền của quản trị viên.

Khi một ứng dụng cần chạy với quyền quản trị, thường là do nó cần thực hiện một thay đổi với hệ thống. Đây có thể là một chỉnh sửa registry Windows hoặc một cái gì đó nhỏ như lưu tập tin vào một vị trí được bảo vệ (thư mục Windows chẳng hạn).

Với các ứng dụng, khá rõ ràng là chúng sử dụng các loại đặc quyền khác nhau tùy thuộc vào những gì chúng cần làm nhưng File Explorer cũng tuân theo các quy tắc tương tự. Theo mặc định, nó luôn chạy với quyền của người dùng bình thường. Nếu bạn cần chạy File Explorer với quyền quản trị, bạn sẽ phải khởi chạy nó từ tệp Explorer.exe.

Chạy File Explorer có quyền quản trị viên

Để chạy File Explorer với quyền quản trị (Administrator), bạn cần mở cửa sổ File Explorer và điều hướng đến vị trí C:\Windows.

Tại đây, hãy tìm file explorer.exe và nhấp chuột phải vào nó > chọn Run as administrator.

Vậy là xong, File Explorer sẽ được chạy với quyền quản trị viên. Bạn cũng có thể chạy File Explorer với quyền admin từ Task manager. Mở Task Manager > chọn menu File > Run New Task.

Cách chạy File Explorer với quyền admin trên Windows 10

Trong hộp thoại Create new task, nhập explorer.exe và chọn tùy chọn Create this task with administrative privileges. Nhấp vào Ok và cửa sổ File Explorer mới sẽ mở ra với quyền quản trị viên.

Cách chạy File Explorer với quyền admin trên Windows 10

Lưu ý File Explorer có thể chạy một số phiên bản của chính nó. Khi bạn chạy nó với quyền quản trị, bạn chạy một phiên bản của ứng dụng với các quyền đó. Tất cả các phiên bản khác đã chạy với các đặc quyền thông thường sẽ không được nâng lên thành quyền quản trị.

Chạy File Explorer với quyền admin sẽ cho phép bạn truy cập vào một số thư mục bị hạn chế nhất định trên hệ thống của bạn. Tuy nhiên một số thư mục trên hệ thống của bạn thuộc sở hữu của TrustedInstaller và nếu TrustedInstaller ngăn bạn truy cập vào một thư mục, bạn sẽ không thể làm như vậy ngay cả khi đang chạy File Explorer với quyền quản trị viên.

Rất hiếm khi bạn cần chạy File Explorer với quyền quản trị viên. Một cửa sổ Explorer với các quyền thông thường sẽ hoạt động giống như một cửa sổ có quyền quản trị.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги