Yahoo Hỏi & Đáp sắp ngừng hoạt động

Theo báo cáo đầu tiên của Verge , Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 4 tháng 5, báo hiệu sự kết thúc của một kỷ nguyên.

Hiện tại thì Yahoo! Hỏi Đáp tiếng Việt mình check cũng đã không còn hoạt động. Tuy nhiên trang vẫn live và nếu bạn vào bằng VPN thì Yahoo đã đưa ra thông báo này bằng cách thêm một biểu ngữ vào đầu trang chủ Yahoo Hỏi & Đáp như bên dưới.

Yahoo Hỏi & Đáp sắp ngừng hoạt động

Công ty cho biết bắt đầu từ ngày 20 tháng 4, người dùng sẽ không thể đăng bất kỳ câu hỏi hoặc câu trả lời mới nào nữa. Các câu hỏi và câu trả lời trong quá khứ sẽ có thể xem được cho đến ngày 4 tháng 5.

Vào ngày đó, Yahoo Hỏi & Đáp sẽ đóng cửa hoàn toàn và tất cả các liên kết sẽ chuyển hướng đến trang chủ Yahoo. Người dùng sẽ có cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, để yêu cầu một bản sao dữ liệu Yahoo Hỏi & Đáp của họ, công ty cho biết.

Điều này bao gồm “tất cả nội dung do người dùng tạo bao gồm danh sách Câu hỏi, danh sách Câu hỏi, câu trả lời, câu trả lời và bất kỳ hình ảnh nào.”

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 4, bạn sẽ không thể đăng bất kỳ câu hỏi hoặc câu trả lời mới nào nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem mọi câu hỏi và câu trả lời đã đăng cho đến ngày 4 tháng 5.

Vào ngày 4 tháng 5, trang web sẽ ngừng hoạt động. Nếu bạn muốn tải xuống bản sao câu hỏi và câu trả lời mà bạn đã đăng, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đăng nhập vào Trang tổng quan về quyền riêng tư của bạn và yêu cầu tải xuống.

Bạn có thể thực hiện việc này cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, sau đó dữ liệu Yahoo Hỏi & Đáp của bạn sẽ bị xóa hoàn toàn.

Yahoo giải thích rằng trong những năm qua, Yahoo Hỏi & Đáp đã trở nên ít phổ biến hơn đối với người dùng. Do đó, Yahoo đã nói với người dùng rằng họ đã “quyết định chuyển các nguồn lực để tập trung vào các sản phẩm khác”.

Việc Yahoo Hỏi & Đáp đóng cửa thực sự đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên cho nội dung do người dùng tạo trên web.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan