PDFChef: Xem, chỉnh sửa nhanh PDF

PDFChef là một trang web tiếng Anh hỗ trợ xem và chỉnh sửa PDF miễn phí, không cần tài khoản. Nếu so với các dịch vụ hỗ trợ tiếng Việt khác thì điều yêu thích ở PDFChef là tốc độ, dễ sử dụng, và nhất là lưu file nhanh.

PDFChef: Xem, chỉnh sửa nhanh PDF

PDFChef bao gồm các tính năng chính sau:

1. Chỉnh sửa PDF:

Bạn có thể thấy chúng từ trang nhà PDFChef hoặc bấm All Tools.

– Merge PDF: Cho phép tạo PDF mới được hợp nhất từ hai hay nhiều file PDF khác. Bạn có thể xoay, xóa, đổi vị trí các trang trên giao diện chỉnh sửa rồi lưu lại.

  • Bạn chọn các tập tin PDF bằng kéo thả hay bấm Choose Files.
  • Kế tiếp, chỉnh sửa theo nhu cầu của bạn.
  • Sau cùng, bấm Save and download.

PDFChef: Xem, chỉnh sửa nhanh PDF

– Split PDF: Cho phép bạn tạo một, nhiều file PDF mới được trích xuất từ các trang trên PDF chính.

  • Bạn chọn các tập tin PDF bằng kéo thả hay bấm Choose Files.
  • Kế tiếp, bạn bấm chọn các trang (kết hợp phím Ctrl) hoặc nhập số trang. Nếu chọn nhiều trang liền kề thì thêm dấu gạch nối.
  • Sau cùng, bạn bấm Export selected để lưu và tải về.

PDFChef: Xem, chỉnh sửa nhanh PDF

– Rotate PDF: Nếu trong file PDF có trang bị lỗi đặt dọc ngang thì bạn dùng tính năng này để chỉnh sửa lại.

– Rearrange PDF Pages: Cho phép bạn sắp xếp lại vị trí các trang.

– Delete PDF Pages: Cho phép bạn làm tinh gọn PDF bằng cách xóa các trang dư thừa.

PDFChef: Xem, chỉnh sửa nhanh PDF

Trong giao diện chỉnh sửa, bạn có thể xem file bằng cách bấm vào biểu tượng kính lúp có dấu cộng.

 

2. Chuyển đổi qua lại PDF:

Không chỉ chỉnh sửa, PDFChef còn là một công cụ chuyển đổi nhiều định dạng cho PDF và ngược lại. Bạn có thể tìm thấy chúng tại trang giữa hay trong All Tools.

– PDF to Word: Chuyển đổi PDF sang tài liệu văn bản MS Word.

– PDF to Excel: Chuyển đổi PDF sang bảng tính MS Excel.

– PDF to PPT: Chuyển đổi PDF sang file trình bày MS PowerPoint.

– PDF to HTML: Chuyển đổi PDF sang tệp HTML.

– PDF to JPG: Chuyển đổi PDF sang định dạng ảnh JPG.

– PDF to PNG: Chuyển đổi PDF sang định dạng ảnh PNG.

– PDF to TIFF: Chuyển đổi PDF sang định dạng ảnh TIFF.

– PDF to BMP: Chuyển đổi PDF sang định dạng ảnh BMP.

– PDF to EPUB: Chuyển đổi PDF sang định dạng tài liệu điện tử ePub.

PDFChef: Xem, chỉnh sửa nhanh PDF

Chuyển đổi sang PDF từ định dạng khác:

– Word to PDF: Chuyển đổi tài liệu văn bản MS Word thành PDF.

– Excel to PDF: Chuyển đổi bảng tính MS Excel thành PDF.

– PPT to PDF: Chuyển đổi tệp trình bày MS PowerPoint thành PDF.

– HTML to PDF: Chuyển đổi tệp HTML thành PDF.

– JPG to PDF: Chuyển đổi ảnh JPG thành PDF.

– PNG to PDF: Chuyển đổi ảnh PNG thành PDF.

– TIFF to PDF: Chuyển đổi ảnh TIFF thành PDF.

– BMP to PDF: Chuyển đổi ảnh BMP thành PDF.

– EPUB to PDF: Chuyển đổi sách điện tử ePub thành PDF.

– DjVu to PDF: Chuyển đổi tệp DjVu thành PDF.

Lưu ý là dịch vụ chỉ hỗ trợ file không quá 5 MB. Chuyển đổi xong, bấm Download File lưu về.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan