PasswordOnce: Tạo, cất giữ mật mã tài khoản web

Dịch vụ như PasswordOnce thì không phải hiếm hoi gì nhưng nếu bạn chưa tin tưởng thì chỉ nên sử dụng cho tài khoản phụ. Sử dụng PasswordOnce cần có tài khoản, bạn có thể đăng ký bằng email hay đăng nhập bằng tài khoản Facebook.

PasswordOnce: Tạo, cất giữ mật mã tài khoản web

Sử dụng PasswordOnce thì không có gì khó khăn, bạn vào trang nhà và cung cấp thông tin:

– Tên miềm/địa chỉ trang web.

– Tên tài khoản.

– Từ khóa gợi ý liên quan tài khoản.

PasswordOnce: Tạo, cất giữ mật mã tài khoản web

PasswordOnce sẽ tạo ra chuỗi mã bên dưới dùng làm mật mã. Bạn có thể cài đặt nâng cao cho mật mã tạo ra khi bấm vào nút Advanced.

  • Mức độ mã hóa.
  • Độ dài mật mã.
  • Thành phần ký tự (in hoa, in thường,…)

PasswordOnce: Tạo, cất giữ mật mã tài khoản web

Hài lòng, thì bạn bấm Copy để lấy mật mã hoặc bấm nút Save lưu và thực hiện đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập. Mật mã cho tài khoản web vừa tạo sẽ lưu vào tài khoản PasswordOnce của bạn. Khi muốn tìm lại, bạn nhập tên tài khoản hoặc tên miền.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги