Chia sẻ file 5GB, 10GB với Wormhole

Wormhole là một dịch vụ chia sẻ file thú vị, bạn có thể:

  • Chia sẻ file trong 24 giờ
  • Chia sẻ và tự hủy ngay.

File chia sẻ trên Wormhole được mã hóa End-to-End không lo sợ bị đánh cắp và dịch vụ không lưu giữ dữ liệu gì của bạn.

Để sử dụng Wormhole, trước tiên bạn vào trang nhà dịch vụ và thực hiện như sau.

1. Chia sẻ file trong 24 giờ:

Nếu file bạn chia sẻ có dung lượng tối đa là 5 GB thì Wormhole sẽ giữ nó tồn tại trong 24 giờ.

– Trước tiên, bạn chọn file tải lên dịch vụ bằng cách.

  • Kéo thả.
  • Bấm Select files to send.

Chia sẻ file 5GB, 10GB với Wormhole

– Trong quá trình file tải lên, bạn sẽ du hành thời gian qua hoạt ảnh nền của Wormhole.

– Hoàn tất, bạn bấm Copy sao chép lại liên kết chia sẻ.

Chia sẻ file 5GB, 10GB với Wormhole

Với người nhận, họ chỉ cần bấm vào file mong muốn trong danh sách để tải. Nếu muốn tải hết thì bấm Download all files để tải trong file zip.

2. Chia sẻ và tự hủy ngay:

Nếu file bạn chia sẻ lớn hơn 5 GB (tối đa 10 GB) thì Wormhole sẽ chuyển sang hình thức chia sẻ mạng ngang hàng, tức file sẽ tự hủy ngay khi người nhận download thành công.

Chia sẻ file 5GB, 10GB với Wormhole

Bạn chọn file > liên kết chia sẻ > gửi người nhận. Trong qua trình chia sẻ, bạn và người nhận không được đóng Wormhole.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги