Cách sử dụng phím Fn trên Windows 10

Bàn phím có toàn bộ hàng phím ở trên cùng, phía trên các phím số, được gắn nhãn F1 đến F12. Các phím này hầu như có mặt trên tất cả các bàn phím bất kể chúng dành cho Mac hay PC. Các phím này thực hiện hai chức năng khác nhau; nếu đính kèm với phím Fn, chúng có một tác vụ riêng biệt và như một tác vụ phụ, chúng điều khiển âm lượng, độ sáng, phát lại nhạc, v.v.

Trên máy tính, chức năng mặc định của các phím Fn được đặt trong BIOS. Bộ ghép phím của bạn có một phím Fn, khi nhấn giữ, sẽ cho phép bạn sử dụng hành động phụ của các phím Fn. Một số máy tính xách tay cho phép bạn khóa các phím Fn. Điều này giống như bật Caps lock cho phép bạn nhập tất cả các chữ cái viết hoa. Khóa phím Fn hoạt động theo cùng một cách. Khi bạn bật nó lên, giống như bạn đang nhấn giữ phím Fn.

Tính năng khóa phím

Không phải tất cả các bàn phím đều có khóa phím Fn. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cấu tạo của bàn phím và không liên quan đến driver hoặc tính năng của Windows 10.

Khóa phím Fn được bật bằng cách nhấn giữ hai phím: phím Fn và phím khóa Fn. Phím khóa Fn thường là phím Escape và nó sẽ có một icon ổ khóa trên đó (ví dụ xem hình ảnh bên dưới).

Phím fn lock

Ổ khóa có thể nằm trên một số phím khác nên bạn hãy quan sát xung quanh bàn phím. Nếu nó không xuất hiện trên bất kỳ phím nào trên bàn phím của bạn, bạn không thể bật khóa phím Fn.

Bật khóa phím Fn

Để bật khóa phím Fn, hãy chạm và giữ phím Fn, sau đó chạm vào phím Escape (hoặc phím nào là phím Fn lock), một lần. Nhả phím Fn sau đó và khóa phím Fn sẽ được bật.

Nếu các phím Fn của bạn theo phương tiện được điều khiển mặc định, ví dụ: âm lượng, phát lại, v.v., việc bật khóa phím Fn sẽ làm cho các phím Fn hiện thực thi chức năng phụ mà F1-F12 thực hiện, chẳng hạn như F1 mở Trợ giúp trong một ứng dụng hoặc F12 mở bảng điều khiển web trong trình duyệt của bạn.

Để tắt khóa phím Fn, hãy làm lại thao tác tương tự lúc bạn bật khoá phím Fn: chạm và giữ phím Fn, sau đó chạm vào phím Escape một lần. Thả phím Fn.

Không có cách nào để buộc bàn phím khóa các phím chức năng. Bạn chỉ có thể đặt một tập lệnh AutoHotKey lại với nhau để cho phép bạn chuyển đổi các phím chức năng.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги