Auto Clear Browsing Data: xóa lịch sử duyệt web tự động

Chrome thì không được như Microsoft Edge khi không hỗ trợ xóa lịch sử duyệt web tự động khi đóng cửa sổ trình duyệt. Không sao cả, bạn có thể làm được hơn như thế cho Chrome và các trình duyệt (Chromium) khác với sự trợ giúp của Auto Clear Browsing Data.

Tiện ích mở rộng này sẽ giúp bạn xóa nhiều thông tin duyệt web trên trình duyệt sau thời gian đã chọn hoặc bạn có thể xóa ngay nếu thích. Auto Clear Browsing Data là tiện ích mở rộng miễn phí, nó hỗ trợ Chrome và Microsoft Edge. Bạn vào đây hay theo liên kết bên dưới để cài đặt.

1. Xóa tự động:

Auto Clear Browsing Data xóa thông tin duyệt web của trình duyệt theo tác vụ được bạn cài đặt và bạn có thể tạo nhiều tác vụ với các mốc thời gian khác nhau.

– Bấm biểu tượng Auto Clear Browsing Data trên thanh công cụ trình duyệt > Automatic data removal.

– Bấm Add a new task để tạo một tác vụ.

– Sau đó, bạn thiết lập cho tác vụ bao gồm:

 • Tên thì nhập vào Enter a task identifier.
 • Thời gian thực thị sau đó tại Select time interval.
 • Thành phần dữ liệu muốn xóa tại Data type set.

Nếu bạn muốn tác vụ thực this au khi tiện ích được bật hay khởi động lại thì đánh dấu chọn vào Execute when extension is initialized.

– Sau cùng, bấm Add.

Auto Clear Browsing Data: xóa lịch sử duyệt web tự động

Hỗ trợ xóa khá nhiều dữ liệu trên trang web.

 • ‎Bộ nhớ cache của trình duyệt.‎
 • ‎Bộ nhớ cache‎ lưu trữ.
 • ‎Cookie của trình duyệt.‎
 • ‎Danh sách tải xuống của trình duyệt.‎
 • ‎Hệ thống tệp của trang web.‎
 • ‎Dữ liệu biểu mẫu được lưu trữ của trình duyệt.‎
 • ‎Lịch sử của trình duyệt.‎
 • ‎Dữ liệu IndexedDB của trang web.‎
 • ‎Dữ liệu lưu trữ cục bộ của trang web.‎
 • ‎Mật mã được lưu trữ.‎
 • ‎Dữ liệu WebSQL của trang web.‎…

Auto Clear Browsing Data: xóa lịch sử duyệt web tự động

Mỗi tác vụ tạo ra, bạn có thể chỉnh sửa, bật tắt hay gỡ bỏ. Auto Clear Browsing Data cho phép tạo nhiều tác vụ nhưng có giới hạn.

 

2. Xóa thủ công:

Nếu bạn muốn xóa ngay dữ liệu duyệt web thì có thể thực hiện ngay trong ứng dụng mà không phải chờ đợi.

– Bấm biểu tượng Auto Clear Browsing Data trên thanh công cụ trình duyệt > Manual data removal.

– Bạn chọn dự liệu muốn xóa.

– Sau cùng, bấm Remove.

Auto Clear Browsing Data: xóa lịch sử duyệt web tự động

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan