Otopak Shutdown Timer Free: hẹn giờ tắt máy tính Windows 10

Otopak Shutdown Timer Free là một ứng dụng UWP miễn phí cho phép người dùng cài đặt thời gian tắt máy tính tự động. Một ứng dụng tiện lợi hỗ trợ bạn khi không rảnh rỗi như làm việc khuya hay không ở cạnh máy tính,…

Otopak Shutdown Timer Free: hẹn giờ tắt máy tính Windows 10

Ứng dụng tương thích Windows 10, dung lượng 868 KB. Bạn vào đây hay theo liên kết bên dưới > bấm Get để cài đặt ứng dụng này.

Otopak Shutdown Timer Free (Free, Microsoft Store) →

Otopak Shutdown Timer Free dễ sử dụng, bạn chỉ cần bấm các nút mũi tên bên trái và bên phải để cài đặt thời gian tắt máy tính:

– Nút mũi tên lên xuống bên trái: Bạn bấm vào để điều chỉnh giờ (tối đa 2 giờ).

– Hai nút mũi tên nhỏ lên xuống phía trên bên phải: Bạn bấm vào để điều chỉnh lên xuống 5 phút.

– Hai nút mũi tên nhỏ lên xuống phía dưới bên phải: Bạn bấm vào để điều chỉnh lên xuống 1 phút.

Otopak Shutdown Timer Free: hẹn giờ tắt máy tính Windows 10

Chọn xong thời gian tắt máy, bạn bấm Start. Ứng dụng sẽ bắt đầu đếm lùi đến thời gian tắt máy. Bạn bấm Change để đổi hay bấm Background để chuyển ứng dụng sang chế độ chạy nền.

Otopak Shutdown Timer Free: hẹn giờ tắt máy tính Windows 10

Màn hình thông báo thời gian còn lại trước khi ứng dụng tắt máy tính. 

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan