Dùng KeyFind để nâng cao tìm kiếm, xóa cookies,… trên trình duyệt Microsoft Edge

Các dòng lệnh thực hiện này cũng nhớ, cụ thể:

  • k find [từ hoặc cụm từ tìm kiếm] with [công cụ tìm kiếm] – Thực hiện tìm kiếm từ hoặc cụm từ với công cụ tìm kiếm cụ thể như Google, Bing, Ecosia, Yahoo,…
  • k open [công cụ tìm kiếm] – Mở trang nhà của công cụ tìm kiếm được chỉ định.
  • k set default to [công cụ tìm kiếm] – Đặt công cụ tìm kiếm được chỉ định làm công cụ tìm kiếm mặc định cho trình duyệt.
  • k delete all cookies – Xóa hết tất cả cookies trên trình duyệt.
  • k open user manual – Mở trang hướng dẫn sử dụng.

Đó là các dòng lệnh, còn thao tác thực hiện thì bạn làm như sau.

– Bấm vào thanh địa chỉ > nhập phím k.

– Bạn nhập dòng lệnh chức năng sử dụng và không sử ngoặc đơn.

Dùng KeyFind để nâng cao tìm kiếm, xóa cookies,… trên trình duyệt Microsoft Edge

Thí dụ: Sau khi nhập phím k thì cách một khoảng trắng (phím Space) > nhập find ABC with Bing để tìm kiếm từ khóa là ABC với công cụ tìm kiếm Bing.

Dùng KeyFind để nâng cao tìm kiếm, xóa cookies,… trên trình duyệt Microsoft Edge

– KeyFind sẽ hiện các đề xuất từ từ khóa bạn nhập, bạn bấm vào để tìm kiếm hay bấm Enter sau khi nhập hết dòng lệnh.

Dùng KeyFind để nâng cao tìm kiếm, xóa cookies,… trên trình duyệt Microsoft Edge

Khi bạn thực hiện đặt công cụ tìm kiếm nào đó làm mặc định hay xóa cookies thì keyFind sẽ thông báo trang thái (thành công, thất bại) trên khay hệ thống. Nếu bạn cảm thấy khó nhớ các dòng lệnh thì khi sử dụng thì chỉ cần mở trang hướng dẫn hay lưu dấu trang bài viết này.

Dùng KeyFind để nâng cao tìm kiếm, xóa cookies,… trên trình duyệt Microsoft Edge

KeyFind là tiện ích mở rộng dành cho Microsoft Edge, nếu cảm thấy hứng thú với add-on này thì bạn vào đây > bấm Get > Add extension để cài đặt.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    эффективно вложить деньги