Cách ngăn sử dụng trình duyệt Microsoft Edge

Trình duyệt hiện đại ngày nay chứa nhiều thông tin quan trọng như mật mã tài khoản web hay riêng tư thì có địa chỉ các trang web. Để bảo vệ các thông tin này trên trình duyệt, bạn cần đặt một khóa bảo vệ riêng và Browser Lock là tiện ích mà Trải Nghiệm Số muốn giới thiệu.

Browser Lock giúp bạn khóa Microsoft Edge mỗi khi mở trình duyệt này. Muốn sử dụng thì phải có mật mã. Để sử dụng, bạn vào đây > bấm Get > Add extension để cài đặt.

Cách ngăn sử dụng trình duyệt Microsoft Edge

Browser Lock sẽ hiển thị một pop-up yêu cầu bạn đặt mật mã khóa trình duyệt. Bạn nhập bình thường > bấm OK > OK. Sau đó, bạn đóng trình duyệt và mở lại để kiểm tra tính năng. Browser Lock sẽ yêu cầu bạn nhập mật mã để tiếp tục. Không mở được thì trang New Tab hoặc trang mặc định sẽ chờ cho đến khi nhập đúng mật mã.

Cách ngăn sử dụng trình duyệt Microsoft Edge

Khi sử dụng, bạn chú ý hai điều:

– Bấm chuột phải lên biểu tượng Browser Lock trên thanh công cụ trình duyệt > chọn Extension options để thay đổi khóa mật mã.

– Bạn cần ẩn biểu tượng Browser Lock vào trình đơn (Move to menu) để tránh tiện ích mở rộng bị gỡ bỏ.

Cách ngăn sử dụng trình duyệt Microsoft Edge

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan