BZ Reminder: tạo nhắc nhở cực hay trên Android

Một ứng dụng nhắc nhở tốt không nhất thiết phải đồ sộ nhiều tính năng, đơn giản như BZ Reminder thì cũng hài lòng. Ứng dụng này có thể giúp bạn nhắc nhở công việc, học tập, sinh nhật với thời gian linh hoạt nhiều tùy chọn và chia sẻ nó dễ dàng.

BZ Reminder tương thích Android 4.4 trở lên. Dung lượng 5,8 MB.

BZ Reminder (Free+, Google Play) →

Với BZ Reminder, bạn có thể tạo nhắc nhở cho các nội dung:

– My reminders: Nơi hiển thị các nhắc nhở chung (không bao gồm sinh nhật), chúng hiển thị thời gian, nội dung và phân loại theo màu sắc.

  • Bạn bấm nút dấu cộng để viết nhắc nhở thực hiện (Reminder text) hoặc bấm micro để nhập bằng giọng nói.
  • Bạn chọn thời gian nhắc nhở.
  • Bạn chọn màu sắc đại diện.
  • Tùy chọn thêm như lặp lại, thêm người, số điện thoại.
  • Sau cùng, bấm nút check lưu lại.

BZ Reminder: tạo nhắc nhở cực hay trên Android BZ Reminder: tạo nhắc nhở cực hay trên Android

Khi bấm giữ lên nhắc nhở, có thêm các tùy chọn khác như hoãn nhắc nhở (Snooze), chỉnh sửa (Edit), xóa bỏ, đánh dấu hoàn thành, hay sao chép, chia sẻ.

BZ Reminder: tạo nhắc nhở cực hay trên Android

Bạn bấm Complete để đánh dấu hoàn thành công việc hay hoãn thêm 15 phút, 60 phút nữa.

– Birthdays: Bạn mở mục này trong trình đơn để tạo nhắc nhở sinh nhật.

  • Bạn nhập tên người có sinh nhật cần nhắc nhở.
  • Thêm bình luận.
  • Thời gian diễn ra.
  • Thời gian nhắc nhở.
  • Sau cùng bấm Done.

BZ Reminder: tạo nhắc nhở cực hay trên Android BZ Reminder: tạo nhắc nhở cực hay trên Android

Các nhắc nhở chung và sinh nhật, bạn có thể theo dõi trong giao diện lịch Calendar của ứng dụng. Ngày nào có nhiều chấm là ngày đó có nhiều nhắc nhở. BZ Reminder cho phép bạn nhập ngày sinh nhật từ danh bạ và Google Calendar, bạn có thể tìm thấy nó trong menu ba chấm > chọn Import.

BZ Reminder: tạo nhắc nhở cực hay trên Android

Phần Settings của ứng dụng không có gì nổi bật nhưng bạn có thể tùy chọn âm báo khi nhắc nhở thực hiện.

Lưu ý: BZ Reminder còn có phiên bản dành cho iOS nữa. Bạn vào đây hay theo liên kết bên dưới để cài đặt.

‎BZ Reminder (Free+, App Store) →

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan