BackgroundCut: Tách nền ảnh miễn phí

BackgroundCut cho phép bạn tách phông nền miễn phí các hình ảnh nhỏ có kích thước 500 x 500 pixel hoặc lớn hơn (trả phí). Cho nên BackgroundCut phù hợp để sử dụng tách nền ảnh avatar và thêm nền mới khác.

BackgroundCut: Tách nền ảnh miễn phí

Cách sử dụng BackroundCut không có gì khó khăn, bạn làm theo theo như sau:

Bước 1: Bạn mở trang nhà BackgroundCut và chọn hình ảnh tải lên dịch vụ bằng cách.

  • Kéo thả vào Drag & Drop to upload.
  • Bấm Or, Select Image.

BackgroundCut: Tách nền ảnh miễn phí

Bước 2: BackgroundCut sẽ thực hiện tách nền cho hình ảnh sau khi tải lên. Quá trình chỉ mất vài giây.

BackgroundCut: Tách nền ảnh miễn phí

Hoàn tất, bạn có thể kiểm tra lại trước khi bấm Download lưu ảnh đã tách nền về máy. Hoặc bấm Edit để thêm nền mới là màu đơn sắc cho ảnh.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan