Urlcast.io: Tạo link chờ mở trang web

Urlcast.io là một dịch vụ rút gọn link nhưng nó có đặc điểm khác biệt là người truy cập phải chờ trước khi đến thời gian cài đặt để chuyển hướng đến link gốc. Một cách hay để tang thêm sự phấn khích và hồi hộp cho người truy cập khi bạn giới thiệu sản phẩm hay đơn giản là chơi khăm.

Urlcast.io: Tạo link chờ mở trang web

Urlcast.io là dịch vụ miễn phí, sử dụng không cần tài khoản và cách thực hiện đơn giản. Sau đây là các bước thực hiện.

Bước 1: Bạn mở trang nhà dịch vụ Urlcast.io.

Bước 2: Bạn dán link muốn chia sẻ vào hộp trống > bấm Schedule.

Urlcast.io: Tạo link chờ mở trang web

Bước 3: Bạn nhập tin nhắn (Whats up) hiển thị trên trang chờ, ngày và thời gian (không ít hơn 5 phút) kích hoạt chuyển hướng đến link gốc.

Urlcast.io: Tạo link chờ mở trang web

Bước 4: Bạn bấm Create để tạo và bấm Copy sao chép link chờ.

Bước 5: Người nhận khi truy cập sẽ hấy tin nhắn và đồng thời gian đếm lùi còn lại.

Urlcast.io: Tạo link chờ mở trang web

Link chờ chia sẻ sẽ hét hiệu lực khi hết thời gian.

Tags: Công Nghệ

Đăng nhận xét

Tin liên quan